© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jam eten voor schoon water

Schoon drinkwater voor iedereen: Rotaryclub Neede zet zich in om, in samenwerking met de Stichting Hulp aan Sri Lanka, twee waterzuiveringsinstallaties te realiseren in de omgeving van Solapure in Sri Lanka. Het drinkwater uit de elf aanwezige waterputten is er ernstig vervuild door kunstmest en pesticiden. Het dagelijks gebruik van dit water voor drinken, koken en wassen leidt tot ernstige gezondheidsklachten zoals nierfalen en gebitsproblemen. Voor veel mensen in de regio is het niet mogelijk om grote afstanden af te leggen voor schoon drinkwater. Zij hebben geen vervoer en blijven aangewezen op het drinkwater uit de vervuilde bronnen.

Van wielertocht tot jamactie

rotaryclub-neede-schoon-drinkwater-sri-lankaEen waterzuiveringsinstallatie bestaat uit de apparatuur zelf en een eenvoudig gebouwtje dat de installatie beschut tegen regen en ongewenste bezoekers. Voor een waterzuiveringsinstallatie is 14.500 euro nodig. De bevolking draagt bij aan het onderhoud door voor het schone drinkwater een klein bedrag te betalen. Rotaryclub Neede zamelde een groot bedrag in met verschillende acties als een gesponsorde wieleractiviteit, het jaarlijks groot dictee, de jamactie en een benefietconcert. Rotaryclub Haaksbergen en Rotaryclubs uit het buitenland dragen ook bij. Binnenkort zal het project gerealiseerd worden.

Lees meer overRotary Club Neede