Rotaryclub Heusden en Jeugdzaken

Organisatie Jeugdzaken in ons District

Onze club is ,voor jeugdzaken, ingedeeld in Regio III van het District 1550. Van deze regio maken de volgende clubs deel uit:

·

RC Boxtel-Oirschot-Haaren

·

RC ‘s-Hertogenbosch

·

RC ‘s-Hertogenbosch-Oost

·

RC ‘s-Hertogenbosch-West

·

RC Heusden

·

RC Oss

·

RC Oss-Maasland

·

RC Schaijk-Land van Ravenstein

·

RC Uden

·

RC Veghel

·

RC Vught

Twee keer per jaar vindt er regio-overleg plaats in ‘Villa Fleurie’ te Rosmalen. Voorzitter van dit overleg is Emiel Felix van RC ’s-Hertogenbosch-West.

In 2008 is in deze overleggen door de toenmalige voorzitter Toon Schoenmakers een lans gebroken om jeugd in onze regio opnieuw op de kaart te zetten. Jeugd bleek bij diverse Rotaryclubs een ‘ondergeschoven kindje’ te zijn.

Het beleid op het gebied van Jeugd van onze Rotaryclub

Begin 2009 is een begin gemaakt met de opzet van een beleid voor jeugd voor onze club. Dit in navolging van de overleggen die plaats vonden door de jeugdcommissarissen van de regio. Dit beleid is op 2 november 2009 aan het Bestuur gepresenteerd. Op 21 januari 2010 is dit beleid nog eens toegelicht, waarbij tevens een delegatie van RC Oss aanwezig was om van hun ervaringen met o.a. Summertours verslag te doen.

Op 26 januari 2010 heeft het Bestuur verklaard volledig achter de door de Jeugdcommissie gedane beleidsvoorstellen te staan. Daarbij zijn wel de volgende voorwaarden gesteld:

·

Gezien de grootte van het project als een Summertour wordt nadrukkelijk gevraagd aan de jeugdcommissie de kansen om het samen te doen met een andere club in de nabijheid, zoals met RC ’s-Hertogenbosch, te benutten en verder te ontwikkelen;

·

Er wordt inzet van de hele club gevraagd en daarmee is voldoende draagvlak in de club belangrijk. Daartoe wil het bestuur de jeugdcommissie uitnodigen de plannen te presenteren aan de club, waarbij doel en goede haalbaarheid centraal staan.

Deze laatste presentatie heeft plaats gevonden op de reguliere clubavond van 27 mei 2010.

De beleidsvoorstellen komen in het kort neer op de volgende keuzen:

·

RC Heusden zal jaarlijks een bijdrage van € 7 per lid doen aan de regio pot;

·

RC Heusden is bereid samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere clubs van onze regio;

·

Jaarlijks zal RC Heusden een kandidaat aandragen en sponsoren voor het Rotary Handicamp;

·

Elke drie jaar zal de RC Heusden een lokaal jeugdproject organiseren;

·

In 2011 zal, in samenwerking met een andere Rotaryclub uit onze regio, een Summertour worden georganiseerd. Na evaluatie zal worden bekeken of een dergelijk project elke vijf jaar kan worden herhaald;

Organisatie Jeugdzaken bij onze Rotaryclub

De volgende leden vormen (sinds zeer recent de ‘Vijfde Avenue New Generations Sevices’!):

·

Miel van Hutten – Club Jeugd Commissaris;

·

Mia Mollee – Lid

·

Jan Kees Blok – Lid

·

Anke Schuitema – Lid

·

Aswin van Oijen – Lid

·

Rupert van Till - Lid

Belangrijke jeugd links

http://www.rotary.nl/jeugd/

http://www.rotary.nl/yep/

http://www.rotaract.nl/

http://www.rotary.nl/d1550/activiteiten/handicamp/

http://www.rotary.org/EN/STUDENTSANDYOUTH/Pages/ridefault.aspx

Miel van Hutten, 2 juli 2010