De Heemtuin in lisse

De Heemtuin in Lisse is ruim 20 jaar een plek waar honderden planten, struiken en bomen uit de Nederlandse natuur zijn samengebracht. Door gespecialiseerd en aan de soorten aangepast onderhoud hebben meerdere zeldzame en bij de wet beschermde planten er een groeiplaats gekregen.

Een twaalftal vrijwilligers en een tweetal imkers onderhoudt deze oase in Lisse, die ligt nabij de Zemelpoldermolen en het z.g. ‘weiland van Schrama’ waar naast schapen, koeien en paarden ook regelmatig ooievaars te zien zijn.

Een heemtuin heeft als belangrijkste doelstellingen het verspreiden van wilde planten in Nederland en het aanbieden van natuur- en milieueducatie. Immers, de natuur is volop voorhanden in een heemtuin.

De natuur- en milieueducatie aan groepen en individuen vindt plaats in de heemtuin zelf, maar ook in de blokhut die op de heemtuin staat.

Door de toenemende vraag naar natuur- en milieueducatie voldoet de huidige blokhut niet meer aan de gestelde eisen. Dat heeft tot gevolg dat de Stichting Heemtuin Lisse op zoek is gegaan naar sponsoren om een nieuw onderkomen mogelijk te maken.

Heemtuin Lisse is een project dat zich zonder subsidie staande houdt. De enige vaste inkomsten worden gevormd door een jaarlijks bedrag van plm. € 400,= dat door de vereniging Groei&Bloei Lisse en omstreken ter beschikking wordt gesteld.

Inmiddels is er voor de nieuwbouw van een materialen- en informatiehuisje een donatie verkregen van Fonds 1818, het lokale fonds van de Rabobank Bollenstreek en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit geld zal worden aangewend om de benodigde materialen te bekostigen. De gemeente Lisse heeft een bedrag toegezegd als bijdrage in de kosten van duurzame nutsvoorzieningen.

Omdat het door een externe firma laten bouwen van een materialen- en informatiehuisje een financieel onhaalbare zaak is voor de Heemtuin Lisse, heeft de Rotaryclub Hillegom-Lisse het plan opgevat om de benodigde hand- en spandiensten te gaan verlenen.

www.heemtuinlisse.tk

heemtuinlise@hotmail.com