Milieuspel: Project Jeugdcommissie (Raya Yousif)

Afvalscheiding

In een spelvorm wordt kinderen geleerd hoe om te gaan met afval, wat wel en niet GFT afval is en waarom. Het spel wordt gespeeld met behulp van een kaartenspel. Dit kaartenspel is een initiatief van de Meerlanden en is doorontwikkeld door onze Jeugdcommissie. Een reader helpt de leerkracht bij de uitleg. Het spel is geschikt voor de groepen 6 en 7 van het basisonderwijs en duurt ca. 30 minuten.

Het kaartenspel is op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, uitgereikt. Basisschool de Lisblom in Lisse kreeg de primair. De reactie van de kinderen en van de leerkracht was zeer positief. Er wordt momenteel gewerkt aan een draaiboek om dit spel uit te rollen naar alle basisscholen in Hillegom en Lisse.

Onderstaand een krantenartikel over dit project evenals een aantal foto’s genomen tijdens het spel.