Omgaan met geld

Steeds meer jongeren in de Duin- en Bollenstreek komen in financiële problemen. Onze Jeugdcommissie heeft gekozen voor een preventieve aanpak die de jongeren aanspreekt, middels theatervoorstellingen op middelbare scholen over dit onderwerp. Het doel is de bewustwording en een gedragsverandering bij jongeren teweeg te brengen. Ook de ouders worden daarbij betrokken middels een ouderavond.

Het project heeft van 6 t/m 10 oktober plaatsgevonden, met in totaal 11 theatervoorstellingen: 10 voor leerlingen en 1 voor ouders. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met de scholen ( Fioretti Hillegom en Lisse), de gemeenten Hillegom en Lisse, het CJG en RC Hillegom-Lisse. Een mooi voorbeeld van een coproductie vanuit de samenleving.

De effecten zijn uiteraard lastig meetbaar, maar de interactie tijdens de voorstellingen gaf direct veel gesprekstof tussen leerlingen, ouders en de leerkrachten/mentoren.

Onderstaand een krantenartikel over dit project evenals een aantal foto’s genomen tijdens de voorstelling.