© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bezoek Gouverneur Nel Sangers aan onze club

BEZOEK GOUVERNEUR NEL SANGERS

Op 21 januari jl. bezocht gouverneur Nel Sangers onze Rotaryclub. Het was een inspirerende en geslaagde avond met nuttige tips voor vernieuwing, verjonging, anders kijken en anders denken, maar vooral laten weten en zien dat wij een Rotaryclub zijn. De kernwoorden van dit jaar zijn: Vitaliteit, Flexibiliteit en Zichtbaarheid.

Gouverneur Nel Sangers is Rotarian bij RC Zeist sinds 2011, werd al snel Watercommissaris daar, en heeft als achtergrond o.a. staatsbosbeheer en (classificatie) natuurbescherming. Haar thema ‘Rotary voor iedereen’ sluit mooi aan bij de wereldwijde slagzin dit jaar: ‘Rotary connects the world’.

De gouverneur geeft een overzicht van de organisatie van Rotary. Ze benoemt de 6 thema’s waarmee Rotary zich wereldwijd bezighoudt (haar presentatie is opvraagbaar bij onze secretaris). Zij beklemtoont dat we geen hiërarchische organisatie zijn, de clubs zijn autonoom, het “wat” is geregeld maar het “hoe” is, in vrijheid, onze eigen verantwoordelijkheid waaraan we dan wel invulling kunnen en moeten geven. Dat kan prachtige resultaten geven. Zo gebruikte RC Huizen de Rotary Foundation ten volle en haalde zo €400.000 op. Ook de club van de gouverneur heeft in Malawi, met de club aldaar, een heel dorp weten op te bouwen met hands-on opleiding en werkzaamheid van allerhande lokale ambachten.

Zij raadt aan om, als we zelf geen project hebben lopen dat Foundation-geld nodig heeft, eens te kijken of we voor onze zusterclub daarin iets kunnen betekenen. En ze vraag aandacht/geld voor de opleiding van buitenlandse studenten water/civiele bouw in Delft (zie het Rotaryblad).

De gouverneur heeft een indrukwekkende beheersing van cijfers. Zo schudt zij uit haar mouw dat de Foundation 1.2 miljard dollar in kas heeft, dat die jaarlijks 300/400 miljoen dollar uitgeeft aan projecten, dat onze club Hilversum3 een gemiddelde leeftijd heeft van 61.2 (!), dat 92% van de clubs in ons district uit diner-clubs bestaat en dat slechts 6.5% van Rotaract doorstroomt naar Rotary. De vergrijzing van Rotary is een tikkende bom en vraagt om creatieve oplossingen. We worden opgeroepen na te denken over alternatieven, waaronder de oprichting van Rotaryclub voor jongere leden en/of een focusclub met een speciaal doelthema.

Een applaus is haar deel, vaantjes worden uitgewisseld en haar bezoek wordt met foto’s vastgelegd.

Afbeelding met persoon, binnen, vloer, muur

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met vloer, persoon, binnen, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving