© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

10e Golfbenefiet T.b.v. St. MooiMens HW

golf1

GOLF OPEN 1 september 2023

‘10e GOLFBENEFIET ROTARYCLUBS Hoeksche Waard / Binnenmaas / Zwijndrecht GOLF OPEN’

Beste golfers,  

· Hierbij nodigen wij jullie uit om op vrijdag 1 september 2023 deel te nemen aan ons
‘10e Golfbenefiet Rotaryclubs Hoeksche Waard / Binnenmaas / Zwijndrecht Golf Open’.

Afgelopen jaar hebben we wederom een succesvol golfbenefiet kunnen organiseren waarbij we
een mooi bedrag voor elkaar hebben weten te krijgen voor Stichting Jarige Job.

Ook dit jaar zal ons 2e lustrum vergelijkbaar zijn met de afgelopen edities waarbij de spelvorm Texas Scramble is met een ‘shotgun’-start. De inschrijvers ontvangen eind augustus nadere informatie.

We hopen op veel deelnemers, iedereen kan zich hiervoor inschrijven, zodat het weer een leuke
dag kan worden met naast de goede doelenactie een gezellige maaltijd en prijsuitreiking tot slot.

Rotary steunt vele goede doelen en dit jaar hebben we er voor gekozen om de opbrengst
van ons Golfbenefiet onder te brengen bij Stichting MooiMens HW.
Het Golfbenefiet wordt georganiseerd door drie Rotaryclubs maar iedereen mag dus deelnemen.

Wij hopen dat jullie (weer) mee willen doen! Mochten partners, die niet golfen wel deel willen nemen
aan het eten dan kost dat € 55,00 per persoon. Aanvang diner zal rond 19.00 uur zijn.

Datum : vrijdag 1 september 2023
Ontvangst met koffie en gebak : 11.00 uur
Starttijd Shotgun : 12.30 uur
Iedereen gaat ca. 12:10 de baan in; start na geluidssignaal!
Plaats van handeling : de 18 holesbaan van GC Cromstrijen (te Numansdorp )
Spelvorm : Texas Scramble - 4 ball
Aantal holes : 18
Voor de beginnende/niet-golfers : golfclinic
Kosten (incl. maaltijd) : € 110,00 voor alle deelnemers (ook voor leden van de golfclub)
: € 520,00 voor het afkopen van een flight.
: € 55,00 indien u alleen komt eten zonder te golfen.
Aanmelden : U kunt zich opgeven via e-mail: dvg@giverbo.nl Graag uw handicap vermelden. U ontvangt een bevestiging per e-mail retour.

In het inschrijfgeld zijn inbegrepen:

• een fantastische golfdag op een van de mooiste banen van Nederland;
• diner met dessert na afloop;
• prijsuitreiking.

Na het evenement ontvangt u een factuur waarmee u het inschrijfgeld en een eventuele extra gift
kunt overmaken.
In verband met de organisatie verzoeken wij u z.s.m. in te schrijven!

Stichting MooiMens HW
Stichting MooiMens HW betreft een kleinschalig wooninitiatief voor een groep volwassen mensen
met een (licht) verstandelijke beperking en het behartigen van hun belangen.
De intentie is om voor deze groep mooie mensen een woonvorm te realiseren die nagenoeg

overeenkomt met de thuis-/ gezinssituatie waarin zij zowel individueel als met elkaar kunnen

samenleven en waarbij zij deel uitmaken van een sociaal netwerk in de maatschappij.

Geborgenheid, verbondenheid, saamhorigheid en (sociale)veiligheid zijn van essentiële waarde in

onze samenleving waar je steeds meer verharding en individualisering waarneemt.
Stichting MooiMens wil mensen met een (licht) verstandelijke beperking de eigen regie over hun

leven laten behouden, een fijne plek bieden om te wonen en de (sociale)integratie in en

participatie aan de maatschappij bevorderen/ handhaven. Integratie en participatie voorkomen

eenzaamheid en zijn essentiële voorwaarden voor een goede mentale en fysieke gezondheid van

ieder mooi mens.

Om Stichting MooiMens HW te ondersteunen hopen we met deze golfbenefiet zoveel mogelijk geld in te
zamelen.


Door deel te nemen aan deze Golfbenefiet draagt u bij aan dit mooie doel en krijgt u er een
gezellige sportieve dag voor terug! Iedereen kan op ons golftoernooi inschrijven!

Met sportieve groet namens De Golf Open Organisatie:
Leendert van As, Ed van Belle, Rick Deurloo, Dick van Gilst, Kees Walpot en John Wessels.