Home

Rotary Club Hoorn - een rijk verleden

Rotary Club Hoorn, een lokale service club voor mannen en vrouwen vanuit verschillende achtergrond en beroepsgroepen, werd opgericht op 7 januari 1948 en bestaat dit jaar 70 jaar. Rotary Club Hoorn vindt haar ontstaan middels moederclub Rotary Club Alkmaar en heeft zelf weer aan de wieg gestaan van Rotary Club Enkhuizen (in 1950), Rotary Club De Compagnie te Hoorn (in 1993) en Rotary Club Koggenland (in 2013). Rotary Club Hoorn-De Compagnie heeft weer garant gestaan voor de oprichting van de derde Hoornse club, Rotary Club Hoorn-Westfriesland-de Eenhoorn (in 2003)

Vele activiteiten

Naast geregelde spreekbeurten en bedrijfsbezoeken en het faciliteren van internationale uitwisselingen voor inkomende en uitgaande jaarstudenten, heeft de club het leveren van een nuttige bijdrage aan de maatschappij hoog in het vaandel staan. Dat loopt uiteen van financiële bijdragen aan goede doelen en instellingen, tot het uit de mouwen steken van de Rotary handen om medemensen of maatschappelijke instellingen te helpen, bij voorkeur in de regio. Hiertoe worden acties opgezet om geld bij elkaar te sprokkelen.

Een aantal van de activiteiten komt ongetwijfeld bekend voor, zoals de jaarlijkse golfdag voor het goede doel, de periodieke film première avond en de jaarlijkse “Piet Roele” snertmaaltijd (recent nog bij JP Coen). De club heeft verder ook gezorgd voor een prachtig watersnood monument in Andijk en ondersteuning van talloze regionale instellingen en stichtingen, zoals het Westfries Museum, Museum van de Twintigste Eeuw, Pleeg- en jeugdzorgboerderij De Essenburg, Verpleeghuis Lindendael, Hospice Dignitas, Nationaal Ouderenfonds, Respijthuis Alkmaar, Stichting Hoorn helpt Vluchtelingen, Uitje Doen en afgelopen jaar Stichting Swim to Fight Cancer Hoorn, Stichting Talent United, Stichting Hoornse Havenconcerten en Inloophuis Pisa.

Drinkwater project in Kenia

Het meest aansprekende project van de club is het waterproject in Kenia. Vele personen en bedrijven in de regio hebben daar aan bijgedragen. Onder bezielende leiding van clublid Hans van Leerdam zijn inmiddels 5000 regenwatertanks met filters in de Rift Vallei in Kenia gerealiseerd, waardoor 5000 wooneenheden met circa 10 mensen van schoon drinkwater kunnen genieten. Dat niet alleen, maar de club heeft ook gezorgd voor het planten van bomen, sanitaire voorzieningen en micro-financiering projecten, waardoor er daadwerkelijk langdurige oplossingen zijn gekomen in de regio aldaar. Het heeft clublid Van Leerdam vele uren gekost en vele eervolle vermeldingen en onderscheidingen van Rotary International opgeleverd.

Gevarieerde samenstelling

Het ledental heeft gedurende al die jaren gevarieerd van ruim boven de 50 tot net onder de 30. Velen kennen de Rotary clubs als deftige herenclubs. Zo niet Rotary Club Hoorn. Ten eerste heeft de club altijd een groot aantal leden uit de agrarische sector gehad en daarnaast heeft de club ruim 15 jaar geleden gebroken met de traditie om alleen mannen toe te laten als lid. Inmiddels is de samenstelling man-vrouw ongeveer 50-50 en heeft de club al een aantal vrouwelijke voorzitters gekend.

Er is geen minimum of maximum leeftijd voor leden. De leeftijden van de leden lopen uiteen van eind 30 tot in de 80, wat door de leden als zeer leerzaam wordt ervaren. Verschillende generaties brengen verschillende inzichten aan elkaar over.

Dat de jeugd de toekomst heeft wordt door de club nadrukkelijk onderschreven. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een Hoornse Rotaract club, voor maatschappelijk geëngageerde jongeren in de leeftijd van 18 tot 35.

Onze 'elevatorpitch'

“Rotary Club Hoorn is een enthousiaste groep mensen met verschillende achtergronden en leeftijden, die zich samen inzetten voor medemens en maatschappij, door zelf de handen uit de mouwen te steken en door het organiseren van projecten waarbij de opbrengsten naar goede doelen gaan”.

We hebben regelmatig bijeenkomsten, waarbij we met elkaar praten, luisteren naar gastsprekers. Ook bezoeken we andere clubs of bedrijven.