© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bezoek Kenia nov 2009 brief voor sponsors

Beste sponsors

Samen met een 6-tal sponsors, hebben we een reis naar Nakuru gemaakt van één week.

De ervaringen en bevindingen, delen we hierbij graag met u allen de “sponsors” van het

6-T regenwater opvang project.

De reis was van 15 tot 22 november 2009.

Na een goede vlucht, die een half uur te laat van Schiphol vertrok, arriveerden we een kwartier te vroeg op Kenyatta airport in Nairobi. Dit dank zij de wind mee voor de K.L.M.

Opgewacht door de voorzitter van de Rotary Club Nakuru, Eric Mwangi, zijn we eerst gaan dineren en vervolgens, na nog “ientje toe”, in ons bed gedoken.

We logeerden voor één nacht in een meer dan 100 jaar oud typisch Engels koloniaal hotel in Nairobi, onze eerste nacht van deze reis in de tropen onder een klamboe.

Na het ontbijt de volgende morgen, op maandag, in het bekende Toyota busje naar Nakuru.

Onderweg wordt het wel duidelijk dat er nog veel regen nodig is. De maïs staat er armetierig bij.

Het landschap is weer prachtig, we genieten van de vele mensen op straat en zien overal handel.

Alles gaat een beetje anders dan bij ons. Op de autosnelweg ineens een zebrapad en warempel, 100 meter verder een groep zebra’s, waar er één van oversteekt en natuurlijk niet op het zebra pad. Hij komt vast uit Artis en denkt dat hij nog in Amsterdam is.

Ook baboes doen aan bermtoerisme konden we vaststellen.

Rond lunchtijd arriveren we in Nakuru. We logeren in het “Rift Valley Sports Club Hotel”.

De ontvangst was weer hartelijk met voldoende tijd voor acclimatiseren en bijpraten, onder andere over het programma voor de volgende dagen.

In de namiddag was er een vergadering met de Water Commissie van de Rotary Club Nakuru, onder leiding van de 86 jarige vitale Ken Joslyn

In de loop van de week hebben we van alle mee reizenden sponsors één of meerdere door hen of via hen geadopteerde tanks bezocht.

Deze bezoeken worden steeds door de gebruikers bijzonder op prijs gesteld en hun ervaringen worden graag met ons gedeeld. Voor ons als bezoekers, roept die waarneming, het resultaat en de gevolgen van het hebben van een tank, soms emoties op, zeker ook bij het zien van je eigen familienaam op de tank

Het reizen in het gebied is een speciale ervaring. Organen worden continue door elkaar gerammeld en om bij sommige tanks te komen, moet je klauterpartijen maken van meer dan een half uur, na het verlaten van het busje, dat dan niet verder kan.

Over deze ezelpaadjes zijn ook de bouwmaterialen voor de tanks getransporteerd.

Je krijgt wel heel veel respect voor deze mensen

De ontvangsten waren weer onvergetelijk met zang en dans. De blijdschap en dankbaarheid van de mensen is een bijzondere ervaring.

Deze reis is zeer in het teken komen te staan van de droogte die Kenia teistert. Dit leidt, naast negatieve- ook tot positieve ontwikkelingen. Zoals de goten, die het regenwater moeten opvangen zijn vaak primitief.

Men is nu met acties bezig deze goten te verbeteren door ze breder te maken en de voorkant te verhogen en aandacht te besteden aan een solide ophanging.

Heel veel huisjes hebben aan één zijde een goot, door ook de andere zijde te benutten is de tank 2x zo snel vol en is er ook meer water beschikbaar voor de groente tuinen.

Het systeem met de druppelirrigatie dat vorig jaar nog experimenteel was, zijn we nu op meerdere plaatsen tegen gekomen, waardoor men met minder water veel meer groente kan kweken, ook in de droge periodes.

Het is goed voor meer variatie in het voedsel aanbod en er kan meer naar de markt gebracht worden, dus meer inkomen!

Tijdens het bezoek van Eric Mwangi, de voorzitter van de Rotary Club en Carol Karuku, de projectleidster aan Nederland, begin oktober, in verband met een symposium, hebben we ook gesproken over verbetering van de latrines. Het was goed te ervaren dat men nu reeds bezig is met het maken van tekeningen van een zo ideaal mogelijk model, waarvan men binnenkort begint met het bouwen van een voorbeeld toilet.

Er is nu veel verschil in de kwaliteit en ze hebben zelf het besef gekregen, dat hier veel te winnen valt, vooral op het gebied van de hygiëne.

Iedere dag en bij ieder bezoek, mochten we helpen bomen planten, soms 100, soms 50, maar ook 10.

Het was goed te horen dat men vrijdag 13 november alle bestuurders van de 27 R.C.C.’s (de vrouwengroepen) bijeen gebracht heeft in Nakuru. Daar had men een deskundige op het gebied van bomen uitgenodigd, een medewerker van de universiteit van Nairobi. Hij heeft hen uitgelegd waar welke bomen het best aan slaan en welke het meest van economisch nut zijn.

Met overweegt ook aan het begin van het regenseizoen een boomplantdag te organiseren, waarop ieder lid (ca. 4.000 personen) een boom zal planten.

Het project groeit en ontwikkeld zich verder,

Bij de Microfinanciering ofwel Table Banking ofwel “Mary goes round” heeft men met de eerste echte teleurstellingen te maken. Door de droogte is veel zaaigoed, vooral maïs, niet of slecht opgekomen. Dit zaaigoed had men met micro financiering geleend. Nu is er geen oogst en kan men niet terugbetalen. In de 7 jaar van het project is dit niet eerder voorgekomen.

Met beseft nu dat de regels aangescherpt moeten worden. In het hele gebied gaat het om Keniaanse Shilling 125.000,=. Dat is ca.1.100 Euro. Voor hen heel veel geld. We kijken of we met een oplossing kunnen helpen.

De rentebetaling van de mensen met deze schuld, is inmiddels voorlopig bevroren, zodat de schuld voor hen niet verder oploopt.

Overigens hebben we ook fantastische positieve resultaten gezien van dit voor deze mensen goedwerkende systeem.

De medewerkers van het Training en Teaching programma hebben het nu nog drukker, door alle hierboven beschreven ontwikkelingen. Bovendien is het aantal bij het project betrokken gezinnen, gegroeid naar ruim 4.000 stuks

Er is dus ondanks de droogte ook sprake van een werkelijk positieve verandering, de “Transformation”.

Van nog 2 ervaringen wil ik u laten weten.

De firma Schouten Techniek uit Zwaag, heeft op ons verzoek en op hun kosten, een apparaat ontwikkeld, waardoor van vuil water of fluor vervuild water, via condensatie, schoon water gemaakt wordt. Dit gaat men nu ter plaatse in Nakuru nabouwen en vaststellen of het daar werkt en voldoende resultaat geeft.

De proef wordt genomen in het gebied Elementatia, waar sprake is van fluor vervuild water door vulkanische oorsprong.

In dit gebied staat ook Tank nr. 1 van juli 2002. Dus 7 jaar oud. De gebruikster vertelde ons, dat ze in deze 7 jaar nooit meer water heeft moeten halen bij de vervuilde borehole. In alle droogteperiodes is de inhoud van de tank toereikend geweest.

Met trost vertelde ze, dat in tegenstelling tot haar eigen kinderen, haar kleinkinderen nu prachtige witte tanden hebben. We hebben het gezien, het was opmerkelijk.

De tweede ervaring was in Latipia, dat ligt ten noorden van de evenaar. In dat gebied zijn 80 van onze tanks gebouwd. We hadden daar een geweldige ontvangst, ook de mannen waren erbij betrokken, die daar overigens ook veel op het land werken.

De tank die wij bezochten, nr. HN 394, wordt uitsluitend gebruikt voor drinkwater en om te koken, door ca. 7 gezinnen, totaal zo’n 30 personen.

Ander water is 5 km. ver en dat is oppervlakte water dat is opgevangen in een grote poel. Het ziet eruit als “chocolademelk met vellen”.

Eén van de leiders van deze gemeenschap gaf aan dat zij nog 350 tanks nodig hebben!

Tot slot: ook nu is de conclusie weer, we hebben te maken met een fantastisch project, heel direct, geen strijkstokken.

We bevorderen: gezondheid, natuur, voedsel productie, kennis overdracht, economische groei en schoon water.

Dat alles kan door gezamenlijke inspanning en goede leiding daarginds in Nakuru.

Weet u nog een mogelijkheid voor meer sponsors, we houden ons aanbevolen.

We wensen u voor december, prettige feestdagen.

Met vriendelijke groet

Namens de Waterwerkgroep van de Rotary Club Hoorn

Hans van Leerdam.

Berkhout

November 2009.