© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Website 6T project Nakuru Kenia september 2010

Water: sleutel tot armoedebestrijding

en

behoud van natuur

In 2002 is dit project opgestart door de Rotary Club Nakuru.

Rotary Club Hoorn heeft dit opgepakt in 2004 en is er mee aan de gang gegaan.

Rotary Club Hoorn werkt samen met Rotary Club Nakuru aan de oplossing, waarbij de vrouwen centraal staan.

Dit resulteert in 2010 naar ca 1000 tanks(T1), daarbij worden1000 toiletten in gebruik genomen (T2), worden 1000 x 100 bomen geplant (T3), via Table Banking, microkredieten verschaft (T4), inmiddels ruim 4000 moeders en vrouwen geschoold en getraind in het project (T5) en start de verandering “The Transformation” ook voor deze 1000 families (T6).

Plaats ‘Nakuru’ in Kenia, bij het Lake Nakuru

Ruraal gebied (Rift Valley)

Nakuru stad: 280.000 inwoners en snel groeiend

Grenzend aan Lake Nakuru

Fabelachtig mooi, thuis voor 2 miljoen flamingo's

Problematiek

Geen toegang tot schoon water

Soms meer dan drie uur lopen met 20 liter!

Slechte gezondheid

Hoge kindersterfte

Lage arbeidsproductiviteit

Oplossing

·

Lake Nakuru 6T project:

Geïnitieerd door Rotary Club Nakuru

Grootschalig in opzet

Kleinschalig in uitvoering

Centrale rol voor Rotary Community Corps (RCC) “Self helping teams”

Lokale inbedding én uitvoering

T1 - Tanks

* Bouw 1000 Tanks voor opvang van regenwater

Elk van 10.000 liter

Huishouden wordt eigenaar en regelt zelf onderhoud

T2 – Toilets

* Aandacht voor hygiëne

Kennis over hygiëne versterken via RCC’s

Hygiëne in en om het huis (o.a. bouw toiletten)

Minder ziektes, hogere productiviteit

T3 – Trees

* Herbebossing van de regio

100.000 bomen!

Bomen zelf gekweekt

Tegen lage kosten

Opbrengst in RCC fonds

Bomen houden water en grond vast

Bomen brengen de ecologische balans terug

T4 – Trade

* RCC heeft eigen fonds via de Rotary Club

‘Table banking’ (micro finance)

Stimulering ondernemerschap

T5 – Training en Teaching

* Opleidingen voor de deelnemers

Tanks bouwen en onderhouden

Hygiëne, gezondheidszorg.

Houden van kleinvee

Kweken van groente en vis

Deelnemen aan de economie

T6 – Transformation

* Weg van de armoede

Verandering op individueel niveau

Verandering op gemeenschapsniveau

Verandering op regionaal niveau

Samenvatting 6T project:

Uniek in opzet

Kleinschalige acties

Grootschalig in samenhang

Mens en natuur in evenwicht

Met weinig geld veel bereiken en economie bevorderen

Sponsoring

De 10.000 liter watertank wordt uit lokale materialen gebouwd, door de deelnemers zelf.

De totale kosten zijn € 800.=. De helft hiervan wordt lokaal bijeengebracht door o.a. levering van materialen, arbeid en transport en het sparen van ca. 10% van de waarde, via de R.C.C.’s

De Rotary Club Hoorn tracht via adoptie de andere 50%, € 400.= te sponsoren.

Er zijn in dit gebied nog zeker 10.000 watertanks nodig.

Verzoek aan alle Rotarians: (met name de Club Hoorn) om 1 watertank te verkopen of te adopteren door een actie op te starten waaruit de gelden worden opgehaald.

Hiermee hopen we dan de 1000e tank te kunnen leveren.

Enkele ideeën van sponsors en andere Rotarians:

Secretaresse start team “Ingeborg” en motiveert collegae, vrienden en familie mee te doen.

Resultaat: 1 tank

Oudere dame viert verjaardag. Gasten brengen samen 600 Euro. Zij legt er 200 euro bij.

Resultaat: 2 tanks

Aanstaande opa wordt verblijd met aankondiging van komst éérste kleinkind. Sponsort met de naamsvermelding van het kleinkind.

Resultaat: 1 tank. (inmiddels is het 2e kleinkind in aantocht)

Toneel regisseuse van K.B.O. toneelgroep bestemt honorarium aan project

Resultaat: 1 tank

Rotary Club sponsort voor overleden leden op naam een tank.

Resultaat: 6 tanks

School organiseert zwemmen voor water.

Aqua 4 All verdubbelt het aantal

Resultaat: 8 tanks

Echtpaar 40 jaar gelukkig getrouwd organiseert feest. Gasten sponsoren samen voor tanks

Resultaat: 3 tanks

Een amateur schilder start op advies van professionals, verkoopt zijn werken en bestemd het eerste verkochte werk aan het project.

Resultaat: 2 ½ tank. ( € 1.000.=)

4 Rotarians uit één club, besluiten samen hun verjaardagsborrel in een tank te steken

resultaat: 1 tank

Andere Service Clubs als: Soroptimistclub Hoorn e.o., Lions Club Velius, Ronde Tafel Westfriesland, sponsorden meerdere water tanks in Nakuru.

Meerdere Rotary Clubs uit District 1580 sponsorde het 6 T project door o.a. fietstocht, kunstveiling, markt, golftoernooi en wandelen voor water.

Bijlagen:

PowerPoint presentatie september 2010 “Lake Nakuru 6T project”

Verslag bezoek Nakuru november 2009

Brief aan sponsors over bezoek in mei 2010