© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rchc wat wij doen

RCHC – WAT WIJ DOEN

Doel/missie
RCHC heeft de algemene doelen van Rotary International als volgt ingevuld:

·

Aanmoedigen van het ideaal van dienstvaardigheid – met name naar de Houtense jeugd rond het centrale thema “Kind in ontwikkeling”;

·

Het beter leren kennen van anderen – door oprechte interesse voor andere leden en betrokkenheid naar allen met wie wij samenwerken of die wij ondersteunen;

·

Toepassen van hoge ethische normen – zowel in de werkomgeving als daarbuiten niet alleen financieel-economische doelen nastreven, maar ook duurzaam werken, en daarbij betrokkenheid tonen naar allen die wij daarin ontmoeten;

·

Beroep als middel om de maatschappij te dienen – door optimaal gebruik te maken van onze kennis, ervaring, competenties en netwerken vanuit de diversiteit van onze beroepen;

·

Internationaal begrip en goede verstandhouding door wereldomvattende kameraadschap – door commitment te tonen voor de wereldwijde projecten van Rotary zoals “Polio de wereld uit”, shelterboxen en schoon water voor iedereen en door een open oog en oor te houden voor wat er bij andere clubs op de wereld speelt en daarvan ook te leren.

Wat wij doen
Door met deze inspirerende groep mensen op het thema “kind in ontwikkeling” gerichte projecten uit te voeren realiseren wij onze doelen. We investeren onze tijd in de interne samenhang van de eigen Rotaryclub, in de projecten en in de communicatie daarover.

Onze projecten zijn zowel lokaal als internationaal gericht:

·

Lokaal op jeugd in ontwikkeling in Houten, op alle mogelijke manieren;

·

Internationaal op bijdragen aan grote Rotaryprojecten zoals bijv. Polio, Water, Rotary Doctors.

We richten ons in de eerste plaats op de eigen Houtense gemeenschap omdat die nog jong is en zich sterk ontwikkelt, waarbij diverse groepen onder de jeugd een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij kijken we naar jeugd in de verschillende leeftijdsgroepen: peuters (voorschoolse educatie), basisschool (schooltuin, Vlielandkamp, megasportdag), voortgezet onderwijs, tienermoeders, sollicitatieproject, Ryla, internationale uitwisseling.

Verder ondersteunen wij de Onze Lieve Vrouwe Broederschap en de Stichting Omgangshuis Houten. In samenwerking met de andere Houtense serviceclubs steunen we ook het Hospice Kromme Rijnstreek.