© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ROTARY HOUTEN-CASTELLUM

RCHC – WIE WIJ ZIJN

Identiteit

RC Houten Castellum is een actieve club met wortels in de Houtense gemeenschap die zich vanuit de filosofie van Rotary International in het bijzonder inzet voor “kinderen in ontwikkeling”. Kenmerkend daarbij is de persoonlijke betrokkenheid van de leden naar elkaar en de activiteiten die we ondernemen.


Samenstelling

De leden van RCHC wonen en/of werken in Houten. We zijn een gemengde club, een derde van het ledenbestand is vrouw. De leeftijden lopen uiteen van 38 tot 60 met een gemiddelde van 51 jaar. De beroepen van de leden variëren van zeer diverse vormen van dienstverlening via onderwijs, zorg, de juridische en medische sectoren tot handel en industrie. Allen zijn lid vanuit interesse voor elkaar – zowel persoonlijk als in de context van de werkkring, om elkaar te inspireren en versterken – en ook vanuit de gemeenschappelijke betrokkenheid bij de samenleving.

Door met deze inspirerende groep mensen op het thema ‘kind in ontwikkeling’ gerichte projecten uit te voeren realiseren wij onze doelen. We investeren onze tijd in de interne samenhang van de eigen Rotaryclub, in de projecten en in de communicatie daarover. Daarbij hebben alle leden een eigen rol. De samenhang binnen de club wordt bevorderd door bijeenkomsten, lezingen en projecten die zowel extern (op het thema) als intern (op de onderlinge band) gericht kunnen zijn.


Historie

Rotaryclub Houten Castellum (RCHC) is in 2003 opgericht door een groep enthousiaste mensen. Bij het officiële Rotary charter op 3 februari 2004 had de club 21 leden. RCHC is een gemengde en relatief jonge club die tweewekelijks op donderdagavond bijeen komt in Tapperij de Zwijger te Houten. De club draait enerzijds om een goed en gezellig sociaal verband tussen de leden onderling en anderzijds om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de samenleving, met gebruikmaking van de competenties en netwerken van de leden.

Vanaf de start van Rotary Club Houten Castellum heeft onze club zich toegelegd op het thema ‘kind in ontwikkeling’. Dit houdt in dat wij een belangrijk deel van onze activiteiten en te besteden gelden ten goede laten komen aan projecten waarbij de ontwikkeling van kinderen en jeugd centraal staat. Het accent ligt daarbij op kinderen in Houten en omgeving, maar ook kinderen in andere landen krijgen onze steun, vaak in de context van Rotary International. Voor dit doel worden door de RCHC projecten opgezet en uitgevoerd die geld genereren, maar evenzeer steken de leden graag zelf de handen uit de mouwen.