Rotary Club Huizen

Rotary Club Huizen werd opgericht op 24 mei 1972 en was daarmee de eerste Rotary Club in Huizen. De club maakt deel uit van de internationale Rotary-organisatie, met meer dan 1,2 miljoen. Wereldwijd zijn er 34.000 clubs die in 200 landen actief zijn.

Een Rotaryclub is een plaats waar je in alle openheid kunt praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of het privéleven, waar je van anderen kunt leren.

Rotary Club Huizen komt wekelijks bijeen op maandag. Enkele vaste onderdelen zijn het beroepspraatje (vak-voordracht), levensbericht (persoonlijk verhaal dat volgens afspraak binnen de club blijft) en het bespreken van lopende of toekomstige serviceprojecten. Leden hebben in principe de afspraak zoveel mogelijk bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn (‘Attendance’). Rotary is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Fellowship

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep. Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: door samen succesvolle projecten aan te pakken, ontstaat kameraadschap (‘fellowship’). Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de club’. Door de bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. Rotary reikt veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.

Rotary Club Huizen heeft nu 45 leden. Enige tijd terug heeft een aantal oudere leden afscheid genomen van de club nadat vanuit onze club het initiatief was genomen tot het oprichten van de Past Rotarian Club Erfgooiers. Uiteraard zijn en blijven er warme contacten met deze ex-leden.

Heb je interesse? Vul dan dit formulier in of neem contact op met onze secretaris, Klaas van Erp.