Rotaryclub Huizen

Bestuur en commissies

André van Daal
Secretaris

Frits Reijmerink
Voorzitter 2005-2006

Fons van der Hall
Penningmeester

Clubservice

Vocational Service

Community Service

Jeugdcommissie

Jan van der Ploeg
Henk Westland
Jan Willem Hylkema
Wiro Rozestraten

Egbert Wits
Bert Kockelberg
Robert van Munster
Peter Olde Kalter

Albert de Rouw
Geert Jan Bruinier
Robert van Munster
Fenja van der Wende
Ben Moulijn
Gerrit Visscher

Maarten Raadsheer
Hans Nijenhuis
Ab Visscher
Geert Jan Bruinier

International Service

Programma-
commissie

Commissie Fundraising

Weekberichten

Sportcommissie

Jaap van de Tol
Maarten Raadsheer
Ab Visscher
Jan Albers

Geert Jan Bruinier
Fenja van der Wende
Rob van den Noort

Jos Haverkamp
Robert van Munster
Fredrik ten Cate
Henk Westland
Jan Willem Hylkema

Douwe de Joode (coördinator)
Hans Nijenhuis
Pim Schoorl
Maarten Raadsheer
Johan Koopman
Déderiet Bout
Janna de Bode
Hans Carpay
Bert Kockelberg

Henk Westland
Job Berg
Bart Wilmink
Déderiet Bout

PR-commissie/Internet

Milieucommissie

Stichting Fundraising

Ab Visscher
Douwe de Joode
Rob van den Noort
Déderiet Bout

Jos Haverkamp
Pim Schoorl
Carel Frenken
Egbert Wits
Zeger de Haan

Frits Reijmerink (voorzitter)
Fons van der Hall (penningmeester)
Geert Jan Bruinier

Archief

Projectcommissie

Kascommissie

Bert Boeters
Pim Schoorl
Cees Verbeek

Bert Boeters
Douwe de Joode
Job Berg

Ton Meeuwissen
Janna de Bode
Paul van der Vooren

Reader

Commissie nieuwe leden

Boekanier

Rob de Groot –
weekberichten
Wil Hamers – The Rotarian

Henk Hussem
Robert van Munster
Herman Brouwer
Bert Kockelberg

Johan Koopman
Cor Rebel