Rotaryclub Huizen

Bestuur en commissies

André van Daal
Secretaris

Ab Visscher
Voorzitter 2009-2010

Jos van Marissing
Penningmeester


2e secretaris: Rick van Trigt
Oud-voorzitter: Zeger de Haan
Inkomend voorzitter: Jos van Marissing
Programmacommissaris: Peter Kos

Clubservice

Vocational Service

Community Service

Jeugdcommissie

Jos Haverkamp
Henk Westland
Jan Willem Hylkema
Wiro Rozestraten
Bart Groenink

Rob van den Noort
Egbert Wits
Bert Kockelberg
Robert van Munster
Peter Mulder

Albert de Rouw
Geert Jan Bruinier
Robert van Munster
Fenja van der Wende
Ben Moulijn

Maarten Raadsheer
Ab Visscher
Geert Jan Bruinier

International Service

Programma-
commissie

Commissie Fundraising

Weekberichten

Sportcommissie

Henk Hussem
Jaap van de Tol
Maarten Raadsheer
Ab Visscher

Gerrit Visscher Geert Jan Bruinier
Henk Heidelberg

Robert van Munster
Fredrik ten Cate
Henk Westland
Jan Willem Hylkema

Douwe de Joode (coördinator)
Maarten Raadsheer
Johan Koopman
Olga van der Baan
Janna de Bode
Hans Carpay
Bert Kockelberg

Job Berg
Bart Wilmink
Jan van der Ploeg

PR-commissie/Internet

Milieucommissie

Stichting Fundraising

Ab Visscher
Douwe de Joode
Rob van den Noort

Pim Schoorl
Carel Frenken
Egbert Wits
Zeger de Haan
Cor Rebel

Frits Reijmerink (voorzitter)
Fons van der Hall (penningmeester)
Geert Jan Bruinier

Archief

Projectcommissie

Kascommissie

Bert Boeters
Pim Schoorl
Cees Verbeek

Bert Boeters
Douwe de Joode
Job Berg
Herman Brouwer
Jan van der Ploeg

Ton Meeuwissen
Aad Slokker
Paul van der Vooren
Rob de Groot

Reader

Commissie nieuwe leden

Boekanier

Rob de Groot –
weekberichten
Wil Hamers – The Rotarian

Henk Hussem
Jaap van den Tol
Robert van Munster
Peter Kos

Johan Koopman
Cor Rebel