© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Ontstaan Rotary

Gasten informatie Rotary Club Katwijk - Noordwijk.

Rotary is een service club. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende wijzen hun medemensen. Dit alles zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldomvattende vriendschap organisatie met één levenshouding: dienen. Bij Rotary betekent dit iets van jezelf te willen geven.

Paul Harris ( 1868 - 1947 )

Geschiedenis.

Paul Harris (1868-1947) is de grondlegger van Rotary International (RI). Hij wordt op 19 april geboren in Racine, Wisconsin (VS). Op driejarige leeftijd verhuist hij naar Wallingford, Vermont en wordt vanaf dat moment opgevoed door zijn grootouders. In de autobiografie 'My Road to Rotary' beschrijft Harris hoe de rust en de vriendelijkheid van Vermont hem uiteindelijk inspireerden tot het oprichten van Rotary.

Na zijn examen in 1891 neemt Paul Harris vijf jaar de tijd om te reizen en zoveel mogelijk van de wereld te zien voor hij zich vestigt als advocaat. In die periode heeft hij verschillende baantjes, waaronder journalist, leraar, cowboy, barman. Ook werkt hij op een boot die een lijndienst met Engeland onderhoudt en als verkoper voor een graniet handel, met als afzetgebied de VS en Europa. Na precies vijf jaar vestigt hij zich in Chicago.
Op 23 februari 1905 komt hij met enkele vrienden bijeen en samen bespreken zij de gedachte van een club voor vooraanstaande zakenlui. Rotary is uit dat eerste samenzijn voortgekomen. Binnen enkele jaren verbreidt de gedachte van Rotary zich. Op de eerste conventie van National Association of Rotaryclubs in 1910 wordt Paul Harris tot eerste president van Rotary benoemd.
Ook na zijn ambtstermijn als president bleef Paul reizen en de boodschap van Rotary verspreiden in de VS en elders. Paul schreef verscheidene boeken over het ontstaan en de ontwikkeling van Rotary, maar ook van zijn reizen gaf hij gedetailleerde beschrijvingen in boekvorm uit. Paul Harris overleed op 27 januari 1947.

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het netwerk van Rotary International (RI). Wereldwijd heeft Rotary 530 districten in 165 landen. Er zijn 31.314 clubs met in totaal 1.220.543 leden, mannen en vrouwen. Nederland is verdeeld in 7 districten, elk geleid door een gouverneur. Rotary telt in Nederland 450 clubs en bijna 20.000 leden. U vraagt zich wellicht af wat het Rotary-embleem voor betekenis heeft. Het Rotary-embleem bestaat uit 24 tanden, zes spaken en een spies gleuf. Het is uitgevoerd in de kleuren blauw en goud en draagt de tekst Rotary International.