© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandag 17 oktober - Johan Mellegers

De commercieel directeur van het SWEK - Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk - sprak in onze club tijdens een informele en interactieve avond over de verdergaande professionalisering van de stichting en haar plannen om de toenemende stroom bezoekers het hoofd te bieden.


Dat de bezoekersaantallen blijven stijgen is een vaststaand feit. Of onze regio het wil of niet. Meer en meer toeristen uit de gehele wereld willen met eigen ogen zien hoe wij al eeuwen onze voeten droog houden. Johan toonde ons hoe de wegen naar het erfgoed ontzien worden door de extra aanlegplaats voor de waterbus en hoe verbinding wordt gezocht met de toerisme industrie in Rotterdam.


Het voornaamste doel van de verdergaande digitalisering is het in kaart kunnen brengen van de bezoekersprofielen en -stromen, zodat toekomstige plannen gemaakt kunnen worden op basis van solide statistische gegevens. Alle inspanningen zijn gericht op het educatieve karakter van het gebied en natuurlijk het kunnen financieren van het onderhoud aan alle molens.