KIDSFESTIJN 2018

Kidsfestijn in Monkeytown Uitgeest

Op 7 september 2018 heeft onze club meer dan honderd (pleeg-)kinderen en hun ouders of pleegouders een onvergetelijke middag bezorgd. Zij waren allen uitgenodigd op dit kidsfestijn in Monkeytown in Uitgeest. Het ging om de pleegkinderen en hun pleegouders die zijn aangesloten bij de organisaties ‘Jemagerzijn.nl Noord-Holland,’ ‘Kenter Jeugdhulp’ en ‘Parlan.’ Deze jongelui konden van 16.00 uur tot 20.00 uur naar hartenlust eten, drinken, spelen en kletsen bij Monkeytown, dat exclusief voor hen geopend was. Wij hebben onze jaarlijkse familiedag gecombineerd met het in het zonnetje zetten van gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en die het verdienen om een keer “ontzorgd” te worden.

Met hulp van sponsoring door verschillende bedrijven uit Uitgeest en omstreken, door Rotary Noord-Holland en door Monkeytown Uitgeest, was het mogelijk om dit feest geheel gratis aan te bieden.
Om 16.00 uur werd het festijn geopend door Oehlie, de mascotte van Monkeytown. De kinderen gingen hun gang met toezicht van de aanwezige Rotary-leden, terwijl hun pleegouders de tijd hadden om ongestoord ervaringen met elkaar uit te wisselen. Intussen lieten kinderen hun nageltjes lakken bij Kids Beauty Spa, kregen ze een stoere tatoeage opgeplakt, of konden ze een cakeje versieren.
Spelen maakt hongerig. Na afloop heeft iedereen heerlijk gesmuld van patat en warme snacks. Voor de kinderen was er ijs en natuurlijk nog een zakje snoep voor op de terugweg.
Kortom een geslaagd kidsfestijn, dat zeker voor herhaling vatbaar is!
We bedanken dan ook de jeugdcommissie en in het bijzonder Miranda!

( www.jemagerzijn-noordholland.nl ) ( www.parlan.nl )
( www.kenterjeugdhulp.nl )