WANDELEN VOOR WATER 2018

Basisschool Paus Johannes wandelt € 3661,86 bij elkaar voor Afrikaanse schoolkinderen

De kinderen van groep zeven en acht van basisschool “Paus Johannes” uit Sint Pancras hebben op 21 maart voor de eerste keer meegedaan aan “Wandelen voor Water” georganiseerd door Simavi samen met onze Rotaryclub. Voorafgaand aan de sponsorloop kregen de kinderen een gastles van twee van onze leden om meer te leren over de wereldwijde waterproblematiek en de betekenis hiervan voor kinderen in Afrika.

Oehlie, de mascotte van Monkeytown, opende de wandeling door een lint door te knippen.

De leerlingen van “CBS Paus Johannes” hebben met 6 liter water op hun rug 6 kilometer door Sint-Pancras gelopen. Zo hebben zij ervaren hoe leeftijdgenootjes in Afrika grote afstanden moeten lopen voor hun dagelijkse waterbehoefte. Dat gaat er heel anders aan toe dan hier, waar het water ‘vanzelf’ schoon uit de kraan komt. De opbrengst van hun actie komt ten goede aan ‘schoon water en toiletten’ ten behoeve van schoolkinderen in Afrika.

De stichting Simavi heeft ervoor gezorgd dat het bedrag op de juiste plaats en bij de juiste mensen terecht is gekomen. Ook onze club had dit project gesponsord. De leerlingen van de Paus Johannesschool hebben de zekerheid dat het bedrag geheel ten goede komt aan medescholieren in Afrika.

De Verenigde Naties hebben 22 maart tot jaarlijkse “wereld waterdag” verklaard.

( www.wandelenvoorwater.nl )