Geluk op 2 wielen wordt geluk op 58 wielen

Rotary Leerdam verzamelde in het kader van de actie Geluk op 2 wielen de afgelopen weken een groot aantal fietsen. Sommige fietsen konden niet meer worden opgeknapt, maar leverden wel bruikbare onderdelen voor de andere fietsen. Na het opknappen van de fietsen hebben wij 29 bruikbare fietsen en verschillende maten.

Rotarians van Rotary Leerdam werkten vier zaterdag aan het opknappen van de fietsen. Toen wij handen tekort kwamen spongen ook enkele vrijwilligers van de kerk te Asperen bij.

Na 4 zaterdagochtenden hard werken konden we op 3 juni 2017 het opknappen van de fietsen afronden. Hulde aan de reparateurs!

En zeker ook dank aan Hans Waardenburg (Bureau Waardenburg) en Marcel van der Sluijs (Hermeta) voor het beschikbaar stellen van de onmisbare opslag- en werkruimte!  

We kunnen 29 fietsen gaan verdelen over De Voedselbank, Welzijn Lingewaal en Welzijn Leerdam.  Deze 3 organisaties gaan de fietsen afleveren bij de individuele ontvangers.  Namens hen: hartelijk dank aan alle donateurs van oude fietsen en aan de reparateurs!

Het lijkt zo vanzelfsprekend: ieder kind een fiets. Maar voor een deel van de 400.000 kinderen die in ons land opgroeien in armoede, is het een luxe die lang niet altijd bereikbaar is. Het doel van het project ‘Geluk op 2 Wielen’ is om zoveel mogelijk kinderen in Leerdam en omgeving - die door omstandigheden niet over een fiets kunnen beschikken - van een (gebruikte ) fiets te voorzien.  Om een indruk te geven van de noodzaak: in 2016 hebben in Leerdam en Lingewaal bijna 350 kinderen gebruik gemaakt van de hulp van Stichting Leergeld (ondersteuning bij leermiddelen).