© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over de Stichting

STICHTING COMMUNITY SERVICE VAN DE ROTARYCLUB LEIDEN

De Stichting Community Service van de Rotaryclub Leiden is een ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling) -stichting.

De Stichting Community service van de Rotaryclub Leiden werd op 10 maart 1971 opgericht vanuit de Rotaryclub Leiden.

Het boekjaar van de stichting loopt parallel met die van de Rotaryclub Leiden, van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

NAAM

Stichting Community Service van de Rotary Club Leiden.

NUMMER IN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

41167264

RSNI/FISCAAL NUMMER ANBI

804 214 591

IBAN van de Stichting Community Service

IBAN: NL46 FVLB 0227 1466 11

DOELSTELLING

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging, door het verlenen van steun aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die:

- zich inzetten voor geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven;

- zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen;

- zich inzetten voor de culturele ontwikkeling van personen en groepen.

(artikel 2 van de statuten).

Het werkterrein van de stichting is lokaal, nationaal en internationaal gericht.

Voorzitter

R.H. (Roel) Breedveld

Penningmeester

P.A. (Pieter) Visser

Bestuurslid

C.A. de Weerdt

Bestuurslid

A.C.T. De Witte

BEZOLDIGING

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

December 2021