© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Perisur project

PROJECT: Preconceptiezorg in Suriname, PERISUR

In Suriname is de perinatale sterfte hoog: 25 per duizend baby’s sterft tijdens de zwangerschap of tijdens of vlak na de geboorte. Dit is 1,5 keer hoger dan in de rest van Zuid-Amerika en bijna vier keer hoger dan in Nederland waar de sterfte zeven per duizend baby’s is. Deze baby’s sterven vooral ten gevolge van vroeggeboorte, laag geboortegewicht, aangeboren afwijkingen en slechte start. Een groot deel van deze sterfte is te voorkómen door betere zorg tijdens de zwangerschap en bevalling, maar ook door maatregelen vóór de conceptie: preconceptiezorg. Immers, het embryo is in de eerste weken van de zwangerschap zeer gevoelig voor schadelijke invloeden, waardoor preventieve maatregelen die pas vanaf de eerste zwangerschapscontrole ingezet worden eigenlijk al te laat zijn.

Mogelijke preventieve maatregelen liggen op het gebied van gezondheid (chronische ziekten, geneesmiddelengebruik), leefstijl (voeding, foliumzuurgebruik, alcohol, roken), familiaire en genetische aandoeningen en psychische aandoeningen. Daarnaast gaat het om veranderingen die wenselijk zijn in arbeids- en leefomstandigheden en in sociale omstandigheden. In Nederland is een programma voor preconceptiezorg ontwikkeld dat nu op een aantal plaatsen wordt uitgeprobeerd. Dit programma zal in dit project worden aangepast aan de behoefte en mogelijkheden in Suriname. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die deel uit moeten maken van een Surinaamse preconceptiezorgprogramma en wie zouden dit programma het beste kunnen aanbieden? Daarna zal dit programma als proef worden toegepast in Paramaribo.

Het project PERISUR sluit goed aan bij de aandachtsgebieden van Rotary. Rotary heeft namelijk, in overeenstemming met de Verenigde Naties “Maternal and Child Health Care” en “Disease prevention & health” als “Areas of Focus” bestempeld.

Het project zal worden uitgevoerd onder begeleiding van Rotaryclub Paramaribo Residence, die daarbij steun vraagt van Rotaryclub Leiden. Een groep Surinaamse gezondheidsprofessionals (verloskundigen, gynaecologen, huisartsen) zal het project samen met epidemiologen van de Universiteit van Paramaribo en van TNO Leiden opzetten en uitvoeren. Na afloop van het project, dat 2 jaar zal duren, ligt er een uitgeteste blauwdruk voor een Surinaams Preconceptiezorgprogramma, dat daarna kan worden ingevoerd in de reguliere gezondheidszorg in Suriname.

Ter financiering van het project is € 40.000,- nodig. Een bijdrage vanuit Community Service Rotaryclub Leiden van € 9.000 à 10.000,- , aangevuld met enkele bijdragen van andere Nederlandse en Surinaamse Rotaryclubs (tot een bedrag van €14.000), zal door matching met districtsgelden en Rotary Foundation het benodigde bedrag realiseren.

Contactpersonen: Matty Crone; m.r.crone@lumc.nl; Pauline Verloove; h.p.verloove@planet.nl