Lokale projecten

Rotaryclub Leiden-Oost levert regelmatig een financiële bijdrage aan locale projecten:

3 Octobary:
http://89.146.55.84/webmail/api/download/attachment/79bbccbc-c06e-4d66-8cda-6f41a27fc3d3/45125/0-1/3%20octobary.jpg?version=0&sid=dffcd840eeadee448658d5be185c2546de1f3950aff6016389b36e53037e10ef&mode=view                       
Op 3 oktober is het de hele dag één groot feest in Leiden, maar bij ‘De Lorentzhof ’ aan de Zoeterwoudsesingel kloppen de harten nog net wat sneller. Dankzij de eendrachtig samenwerkende Rotary Clubs van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en omstreken beleven zelfstandig wonende minder-mobiele ouderen ‘Leidens Ontzet’ nog eens van nabij mee.

Stichting Present
http://89.146.55.84/webmail/api/download/attachment/79bbccbc-c06e-4d66-8cda-6f41a27fc3d3/45125/0-3/stichting%20present.jpg?version=0&sid=dffcd840eeadee448658d5be185c2546de1f3950aff6016389b36e53037e10ef&mode=view

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

Hester Tjalma – den Oudsten (Directeur Present Leiden) meldt:  “Heel hartelijk dank voor de gift die wij rond Kerst 2014 van jullie mochten ontvangen! We hebben een mooi jaar af mogen sluiten, waarin we 150 groepen hebben kunnen inzetten bij mensen die dat nodig hebben. Aan de concrete inzet bij projecten van jullie groepen wordt gewerkt! “

http://stichtingpresent.nl/

Hospice Xenia 
http://89.146.55.84/webmail/api/download/attachment/79bbccbc-c06e-4d66-8cda-6f41a27fc3d3/45125/0-4/Xenia.jpg?version=0&sid=dffcd840eeadee448658d5be185c2546de1f3950aff6016389b36e53037e10ef&mode=view
Xenia wil jongeren met een beperkte levensverwachting een ‘thuis’ bieden met zorg op maat. Daarbij streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de tijd die hen nog rest.

Xenia wil een veilige, huiselijke omgeving creëren voor jonge mensen die intensieve, verpleegtechnische en medische zorg nodig hebben. Het gaat hier om jongeren met bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte, een oncologische of neurologische aandoening, een spierziekte en/of ademhalingsproblematiek. Xenia werkt met professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers. Samen leveren zij de totale medische, psychosociale en spirituele zorg aan de jongeren die binnen Xenia verblijven.

http://www.xeniahospice.nl/


Jeugd Cultuurfonds
(met specifieke wens ter ondersteuning Leidse kinderen)
http://89.146.55.84/webmail/api/download/attachment/79bbccbc-c06e-4d66-8cda-6f41a27fc3d3/45125/0-2/jeugdcultuurfonds.jpg?version=0&sid=dffcd840eeadee448658d5be185c2546de1f3950aff6016389b36e53037e10ef&mode=view
Het Jeugdcultuurfonds Leiden is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen. Hiermee kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geheel is laagdrempelig, ouders of verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.

Silvia Pruijsen (Consulent Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland) meldt: “Hartelijk dank voor uw mooie bericht. Namens de kinderen in Leiden willen wij u hartelijk dank voor de donatie”.

http://www.jeugdcultuurfonds.nl/