commissie vocational services

Vocational Service is één van de vijf ‘Avenues of Service’ die de filosofische hoeksteen en het grondvest vormen van Rotary. Alle activiteiten van Rotary zijn op deze vijf Avenues terug te voeren. Voor Vocational Service geldt:

‘Vocational Service moedigt Rotarians aan anderen te dienen met behulp van hun beroep en door hoge ethische normen te betrachten.’ (bron: www.rotary.nl)

In het kader van Vocational Service organiseren Rotaryclubs activiteiten. De meeste clubs hebben daarvoor een commissie Vocational Service. Verder heeft ieder district binnen Rotary Nederland een eigen commissie Vocational Service. Deze districtscommissies hebben als doel om clubs te ondersteunen bij de invulling van deze avenue.

Onze districtscommissie wil graag een zinvolle bijdrage (kunnen) leveren. Het afgelopen jaar is aan de clubs gevraagd hoe we daaraan de beste invulling kunnen geven. Op basis van de reacties heeft de districtscommissie besloten de volgende acties in te zetten (op volgorde van hoogste naar laagste prioriteit):

1.

Jobrotary: een plan maken om inhoud te geven aan de rol van matchmaker en uitvoering aan dit plan te geven.

2.

Beroepenvoorlichting: de districtscommissie overweegt bij scholen te informeren of en onder welke condities er interesse voor zou zijn en deze informatie aan de clubs doorspelen. Een andere optie is om de drie clubs met een duidelijk beleid in deze te vragen om hun ervaringen te delen met andere clubs in ons district.

3.

Beroepspraatje: de districtscommissie vindt dat meer aandacht besteed zou kunnen worden aan de inhoud en frequentie van beroepspraatjes, bijvoorbeeld via het geven van voorlichting/informatie over wat de verschillende clubs op dit gebied doen.

4.

Workshop ethiek: dit vraagstuk wordt overgedragen aan het landelijk niveau met de aanbeveling in ieder geval de naam te wijzingen.

5.

Ryla: op dit moment geen extra aandacht aan te besteden omdat er recent diverse Ryla’s zijn georganiseerd.

Vanuit RC Lelystad–Batavia is Veronica van der Goot sinds 2012 lid van de districtscommissie Vocational Service.