Jobrotary seizoen 2015-2016

Jobrotary: begeleiden en ondersteunen van werkzoekenden van 40+

RC Lelystad-Batavia is sinds 2010 aangesloten bij Jobrotary. In Jobrotary RC Lelystad-Batavia ondersteunen drie Rotary leden als mentor en één als JR-coördinator langdurig werkzoekende 40+ers in hun ‘zoektocht’ naar werk. Sinds 2010 is een groot aantal werkzoekenden begeleid, met een ‘succesrate’ van bijna 60%!

De huidige leden van Jobrotary Lelystad-Batavia zijn : Arjanne Bredemeijer (mentor), Mariëtte Ouwehand (mentor), Peter de Vreede (mentor) en Jeroen van der Weele (JR-coördinator).

De missie van JobRotary is het begeleiden en ondersteunen van oudere werkzoekenden op weg naar nieuw werk. En om mee te werken aan het realiseren van een andere denkwijze met betrekking tot ouderen en werk. Deze andere benadering is noodzakelijk omdat de verhouding tussen werkenden en niet werkenden in Nederland drastisch aan het wijzigen is. De komende jaren gaan de baby-boomers met pensioen en zullen steeds minder werkenden overblijven. De AOW-leeftijd gaat in de komende jaren omhoog, waardoor de ouderen langzaam maar zeker langer moeten doorwerken. Werkgevers zullen dus hun vooroordelen moeten ombuigen. Oudere werkenden zijn waardevol en kunnen de opgebouwde kennis overdragen aan de jongeren. De heersende stigma’s rond oudere werknemers zijn inmiddels door diverse onderzoeken en studies in positieve zin gewijzigd. Ouderen zijn niet minder productief, hebben veel ervaring, zijn uitermate goed gemotiveerd en stellen zich loyaal op ten opzichte van het bedrijf en de werkgever. JobRotary biedt kandidaten uit deze doelgroep begeleiding die aanvullend is op de activiteiten van professionele dienstverleners.

Let wel, het doel van JobRotary is niet om als een soort uitzendbureau te fungeren. Ook is het niet de bedoeling dat JR-leden zelf actief zoeken naar werk voor de werkzoekenden die worden begeleid. Uiteraard kan in voorkomend geval wél het netwerk van een JR-mentor aangewend worden, maar het initiatief ligt nog steeds bij de werkzoekende. De taak van de JR-mentor spitst zich, met andere worden, met name toe op begeleiding; in voorkomend geval een ‘hart onder de riem steken’. En natuurlijk blijft het maatwerk: de ene werkzoekende heeft behoefte aan een meer intensieve vorm van begeleiding en de andere is veel zelfstandiger en heeft juist minder behoefte aan geregelde contactmomenten.

Een ervaring van één van onze mentoren

Sinds januari ben ik actief binnen de Job Rotary. Na de nodige tips en tricks te hebben uitgewisseld met collega’s binnen Job Rotary toog ik -een tikkeltje zenuwachtig- naar mijn allereerste ‘date’, een werkzoekende man van 55 jaar. ‘Wat heb ik hem eigenlijk te bieden? Ik weet niks van Retail…’ schoot er door mijn hoofd, terwijl ik op zoek was naar de man op de foto in het CV dat me was toegestuurd. In de hal van de neutrale plek waar we hadden afgesproken liep wel een hele vlotte man, maar die leek toch absoluut niet op de stijve bedrijfsadviseur van de foto. ‘Bent u Akke Wiersma ?’ Daar had ik mijn eerste tip te pakken… een andere foto op zijn CV.
De eerste kennismaking verliep vlot. En inderdaad bleek het heel belangrijk om van te voren de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. De mentor van Job Rotary gaat niet binnen zijn/of haar netwerk de ultieme baan zoeken en vinden. ‘Je zult zelf aan de bak moeten, en solliciteren is een fulltime job!’ citeerde ik wat mij door een Job Rotary collega was ingefluisterd. ’’Ik kan je wel tips geven, je helpen met bijvoorbeeld je brief en je stimuleren.’ De man die voor me zat had na een half
jaar van brieven schrijven en nooit worden uitgenodigd, de moed min of meer opgegeven. Hij was eigenlijk heel ‘tevreden’, hij verveelde zich niet. Als actieve baas was hij druk met van alles en nog wat, bijklussen, vrijwilligerswerk en eigen huis verbouwen. Maar niet met solliciteren en geen tijd om na te denken hoe nu verder…
We zijn na die eerste afspraak uit elkaar gegaan met de conclusie van een wederzijdse klik. Opgewekt liep hij naar buiten met de opdracht om na te denken over hoe verder? Inmiddels is hij heel actief bezig en ontzettend dankbaar dat ik hem stimuleer en mijn kostbare tijd aan hem besteed. En ik weet inmiddels iets meer van Retail, maar bovenal dat ik hem wel degelijk iets te bieden heb. En dat geeft heel veel voldoening.