Plan Ledencommissie 2016

Ledencommissie Rotary Club Lelystad Batavia 2016-2017

Voorzitter: Hans Maris

Leden: Charissa Geul en Jantien Meeuwsen

De ledencommissie is verantwoordelijk voor de instroom en het behoudt van (nieuwe) leden en het op een gepaste manier afscheid nemen van vertrekkende leden. Daartoe is zogenaamd alumnibeleid in ontwikkeling. Door het organiseren van diverse activiteiten gedurende het jaar waarbij veelal ook de partners aanwezig zijn wordt de onderlinge band versterkt. Het motto van de ledencommissie is “aandacht”. Door op de juiste manier aandacht te geven aan potentiele nieuwe leden en bestaande leden die die aandacht even extra nodig hebben, wordt er in alle stadia van het lidmaatschap geïnvesteerd in fellowship.

Taken van de ledencommissie:

1. Ledenwerving

2. Lief en Leed activiteiten

3. Onderlinge band versterken door evenementen buiten de programmering om te verzorgen

4. Bestuursoverdracht organiseren

1. Ledenwerving

De ledencommissie streeft er naar het ledenaantal substantieel te verhogen. De ledencommissie wil dit jaar in ieder geval 4 nieuwe leden aantrekken, maar liefst meer. We zijn creatief op zoek naar interessante mensen voor onze club. We vertrouwen erop dat ieder lid zijn netwerken aanboort om te kijken of er hier in mensen zijn te vinden die aan de ene kant van toegevoegde waarde zijn voor zowel Rotary Lelystad Batavia maar -minstens net zo belangrijk- onze club ervaren als toegevoegde waarde voor hun eigen levensmissie.

Kijkend naar de classificaties willen we graag uitbreiding hebben in de groepen:

Zelfstandig ondernemers

Franchise nemers

Medische zorg (huisarts, fysiotherapie, andere specialismen)

Gemeentelijke overheden

Banken

Levensbeschouwelijke groeperingen

Accountancy/Belastingadvies

Maakindustrie

Nieuwe Media

Andere nog niet aanwezige classificaties

Een belangrijke bron voor het werven van nieuwe leden zijn de service clubs voor jongeren zoals Ronde Tafel en Junior Kamer. Jaarlijks leggen we contact met de voorzitter van deze clubs om te kijken wie er uitstromen zodat we deze mensen kunnen benaderen.

2. Lief & Leed

Iedere club kent heugelijke, feestelijke maar ook verdrietige momenten. Vanzelfsprekend geven alle clubgenoten de ander(en) het gevoel dat hij of zij hier niet alleen voorstaat. De ledencommissie echter vertegenwoordigt de club als geheel in betrokkenheid bij het wel en wee van clubgenoten, zij biedt mogelijk ondersteuning en verzorgt een boeket of fles wijn. Bij het overlijden van een clublid of een van diens naasten is een aparte richtlijn opgenomen. De commissie onderhoudt in samenwerking/afstemming met de leden contact met de familie. De commissie is voor het optimaal uitvoeren van deze taak ook afhankelijk van de overige clubleden. Lief & leed mag gedeeld worden. Als het niet gedeeld wordt kan er ook geen actie op ondernomen worden. Een “veilige club” is essentieel voor een goed functioneren van deze lief & leed taak.

3. Fellowship Evenementen

Naast de aandacht voor individuele leden die hierboven beschreven wordt is het ook belangrijk om te investeren in de groep. Met elkaar vormen we een gemeenschap die zich dienend opstelt naar de samenleving. Een goede onderlinge verstandhouding is daarbij van groot belang. Daarom organiseert de ledencommissie gedurende het jaar diverse sociale evenementen voor de club waarbij ook de partners uitgenodigd worden. Op de jaarkalender staan de Nieuwjaarsborrel, Running Dinner, Zomeractiviteit, Sinterklaas, Kerstdiner en eens in de vijf jaar het Lustrumfeest.

4. Bestuursoverdracht

De bestuursoverdracht wordt jaarlijks op een ludieke manier vormgegeven en de ledencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van dit bijzondere moment.

Hans Maris

Lelystad, 12 juni 2016