Activiteiten Jeugd 2015-2016

Samenstelling Jeugdcommissie 2015-2016

De jeugdcommissie bestond uit de volgende personen: Wim Voermans, Cees van der Knaap en Marlou Boot (voorzitter)

Activiteiten jeugdcommissie 2015-2016

Jaarkind, Emmi Alminoja
In de periode augustus 2015 tot en met juli 2016 hebben we samen met de moederclub Rotary Batavia een jaarkind gehost en een kind ontvangen. Julie Noteboom ging naar Canada en Emmi Alminoja kwam vanuit Finland naar Nederland. Emmi heeft bij 2 gezinnen van de moederclub gezeten en bij 2 gezinnen van onze club, de familie Van Ligtenberg en de familie Boot-Van Gaans. Door diverse clubleden zijn er uitjes voor Emmi georganiseerd. De uitwisseling was succesvol en voor herhaling vatbaar.
In de zomer van 2016 is Thor van Gaans voor 5 weken naar een gezin in Botswana gegaan in het kader van de short-term Youth Exchange.

Stichting Sint voor Elk Kind
De Rotaryclub heeft financieel bijgedragen aan de in 2015 opgerichte Stichting. De festiviteit was zaterdag 5 december 2015 en was een zeer geslaagde dag.

Alternatief schoolkamp De Steiger
In de week van 11 tot en met 15 juli hebben we de kinderen van De Steiger een alternatief schoolkamp aangeboden. Dit wordt vanuit onze club georganiseerd. 7 bedrijven/organisaties hebben soms zelf meerdere kinderen te gast gehad. De schoolleiding van De Steiger heeft dit zeer gewaardeerd.

Rotary Zomer-waterkamp 2016
In de week van 18 juli tot en met 22 juli hebben we voor 29 mantelzorgkinderen een waterkamp georganiseerd bij Paradiso aan het Bovenwater. Dit kamp is samen georganiseerd met Stichting Welzijn en Rotary Lelystad. De lunches en de afsluitende maaltijd en het vervoer van 11 kinderen werd mogelijk gemaakt door Rotaryleden.

Voorbereiding RYLA 2017
RYLA staat voor Rotary Youth Leadership Award en is een intensieve bijeenkomst voor jonge professionals, waarin leiderschap centraal staat. Voor de zomer van 2016 is het eerste overleg geweest over RYLA. Gezien de late opstart is besloten is om RYLA te verplaatsen naar april 2017. Rotary Lelystad is de trekker en gaat dit samen met Rotary Batavia, Dronten en Emmeloord organiseren.