5 MAART 2019: OPEN AVOND VOOR GEÏNTERESSEERDEN IN ROTARY 17.30-20.00 UUR

5 MAART 2019: OPEN AVOND VOOR GEÏNTERESSEERDEN IN ROTARY 17.30-20.00 UUR

 


Lelystad heeft veel betrokken mensen die zich graag inzetten voor de samenleving. Serviceclub Rotary Lelystad Batavia is een van deze groepen en heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de realisering van o.a. de Waterwandelweg, jeugd zomerkampen voor jonge mantelzorgers, Sint voor elk Kind, de Santa Run etc.
Iedere dinsdagavond heeft de club een bijeenkomst. Op 5 maart is er een open avond om kennis te maken. Het thema van die avond is Zorg en Gezondheid. De heer Peter de Vreede (directeur van CMO Flevoland) zal ingaan op de opgave binnen de zorg. Vervolgens geeft de heer Arnold Bloem (adviseur sociaal domein CMO Flevoland) inzicht in positieve gezondheid: een bredere kijk op gezondheid, die de kracht van mensen benadrukt en minder de focus legt op de afwezigheid van ziekte.
Kosten van deelname zijn €15.00 inclusief maaltijd en drankje. U kunt zich opgeven t/m zondag 3 maart via rotarybatavia@gmail.com, waarna u meer informatie zult ontvangen.