Wandelen voor Water 2016

header-drinken

Amersfoort, Hoogland, Vathorst en Leusden

Sta je er wel eens bij stil hoe gewoon het is in Nederland om water uit de kraan te halen voor handen wassen of om te drinken? In veel ontwikkelingslanden is dit niet zo vanzelfsprekend! Het halen van water is daar voor veel kinderen een dagtaak. Wandelen voor Water doet hier iets aan.

Sponsorloop

Wandelen voor Water is een landelijke sponsorloop die jaarlijks georganiseerd wordt. Scholieren van de groepen 7 en 8 lopen zes kilometer (gemiddelde afstand die kinderen in ontwikkelingslanden moeten lopen voor water) met een rugzak met water op hun rug. Zij ervaren daarmee de dagelijkse realiteit van hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden. Voorafgaand aan het evenement krijgen de leerlingen een gastles over water in Nederland en de waterproblematiek in de wereld.

De combinatie tussen gastles (informeren), de loop (ervaring en prestatie) en sponsoring (tegenprestatie) maakt dit evenement erg sterk voor de leerlingen, docenten, ouders en betrokkenen.

Avondvierdaagse

In 2015 is voor het eerst een combinatie gemaakt tussen Wandelen voor Water en de Avondvierdaagse. Deze combinatie bleek heel succesvol. In Amersfoort en Leusden samen werd een bedrag opgehaald van € 42.000. Daarvoor hebben we 4 scholen in Ghana kunnen helpen. Fantastisch!

Voor de editie van Wandelen voor Water 2016 in Amersfoort en Leusden, werken de Avondvierdaagse (Wandelverenigingen Amersfoort, Hoogland, Vathorst en Leusden), Simavi en de Rotaryclubs Amersfoort-Regio en Amersfoort-Stad, Amersfoort en Leusden weer samen. Het is ook nu weer de bedoeling zoveel mogelijk geld in te zamelen om daarmee scholen in Kenia, Tanzania en Oeganda van drinkwater en sanitair te voorzien. Voor elke € 10.000 die wordt opgehaald kan één school worden voorzien van water en sanitaire installaties. Om dit doel te bereiken staat dit jaar weer 1 van de dagen van de Avondvierdaagse in het teken van Wandelen voor Water. De Avondvierdaagse wordt in de verschillende plaatsen in mei en juni gelopen.

Scholen

Doen u en uw leerlingen ook mee met de Avondvierdaagse? Geef uw school dan ook op om op mee te doen met Wandelen voor Water 2016. Hierdoor krijgt de Avondvierdaagse een extra bijzondere betekenis.

Uiteraard kunnen ook de lagere groepen ook meedoen aan dit evenement. Immers: hoe meer kinderen voor water willen lopen en meedoen aan de sponsoractie, hoe beter. Deze groepen krijgen wel een rugzakje maar hoeven niet per se met water te lopen.

Wat levert deelname op voor uw school:

-

De leerlingen verplaatsen zich een dag in het leven van een kind in een ontwikkelingsland en ervaren hoe het is om voor water te moeten lopen

-

Op een leuke manier wordt inzicht geboden aan leerlingen in het mondiale watervraagstuk

-

Iedere deelnemende leerling ontvangt een gratis rugzak en brochure

-

Iedere klas ontvangt posters, vlaggenlijnen, een watermeter en een bedankcertificaat

-

Per klas wordt een gastles gegeven door een waterprofessional/docent op het juiste niveau.

Opbrengst

Hoe zamelen we een zo groot mogelijk bedrag in?

Het uiteindelijke bedrag dat naar de scholen in Afrika gaat bestaat uit 3 delen:

1.

Het bedrag dat de kinderen door sponsoring bij elkaar hebben gebracht

2.

Bijdragen van derden, zoals bedrijven, gemeenten en Rotaryclubs

3.

Medefinanciering door de overheid. De som van beide bovenstaande bedragen wordt met 80% verhoogd!

In 2015 leverde dit landelijk met 35.000 leerlingen € 1,2 miljoen op. In Amersfoort en Leusden werd er € 42.000 opgehaald! Een mooie prestatie waar we erg trots op zijn.

Inschrijven

Simavi organiseert de deelnemersadministratie. Wilt uw school meedoen met Wandelen voor Water tijdens de Avondvierdaagse in Amersfoort, Hoogland, Vathorst of Leusden? Schrijf u dan nu in via www.simavi.nl/wandelenvoorwater.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Sandra van der Willigen via telnr. 023-5530380 of sandra.vanderwilligen@simavi.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over het evenement of over het project waarvoor gelopen wordt of waarvoor gelopen is, kunt u terecht op www.simavi.nl/wandelenvoorwater.

Simavi, Iedereen een gezonde basis

C:\Users\chris\Pictures\logos\wandelen voor water (glow)_v2.png