LIDMAATSCHAP VAN ROTARYCLUB NA VERHUIZING

Een Rotarian die verhuist naar een andere gemeente bedankt vaak voor het lidmaatschap van zijn of haar club, zeker als de nieuwe woonplaats te ver verwijderd ligt van de locatie waar deze Rotaryclub wekelijks bijeenkomt.

In de nieuwe woonomgeving zijn meestal ook wel Rotaryclubs. Verhuisde Rotarians zijn vaak afwachtend met initiatieven voor en hernieuwd lidmaatschap, ook al omdat in de beginperiode na een verhuizing i.h.a. veel andere zaken de aandacht vragen.

Als Rotarian na de verhuizing weer lid zou willen worden van een Rotaryclub in zijn of haar nieuwe woon- of werkomgeving, dan kan de gouverneur bemiddelen. Dit kan ook indien de verhuizer pas na een aantal maanden de intentie voelt om zich weer aan te sluiten.

Hiertoe moet de gouverneur wel van de verhuizing op de hoogte zijn. Dat kan eenvoudig door het invullen en opsturen van het onderstaande verhuisformulier. De gouverneur van het district waar de verhuizer nieuw is gaan wonen of werken, kan dan contact opnemen met de clubs die het meest in aanmerking komen voor een hernieuwd lidmaatschap. Daarna zal de verhuisde ex-Rotarian over de bevindingen geïnformeerd worden en kan mogelijk voor de kennismaking met de nieuwe club een afspraak worden gemaakt.

 

 

U kunt het formulier hier ook downloaden en u wordt verzocht het ingevulde formulier dan op te sturen naar het Rotaryhuis, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam.
Dit formulier wordt dan in handen gegeven van de gouverneur van het district.

Formulier

Registratie van verhuizing

Gegevens
 
Nieuw adres
 
 

* De vragen aangegeven met een asterisk zijn verplicht.