De eerste 25 jaar van RC Monnickendam

Ter Inleiding

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Rotary club Monnickendarn werd mij, zijnde één van de vier overgebleven charterleden, verzocht een gedenkschrift samen te stellen. Aan de hand van bewaarde weekberichten, later maandberichten en het geheugen is dit min of meer gelukt. Het is uiteraard geen volledig verhaal, getracht is zoveel als mogelijk de krenten uit de zilveren Rotary pap te plukken.

Veel meer dan weergegeven is psychisch, fysiek of in geld steun verleend. Veel meer dan weergegeven is meegeleefd in blijde en droeve dagen van de leden.

Hier en daar is een huwelijksfeest genoemd, maar het zijn er meer geweest dan opgetekend.

Bij ziekenhuisopnames werd meegeleefd, bij overlijden werd meegerouwd. Hierin manifesteert Rotary club Monnickendam zich al 25 jaar als een ware vrienden club.

Hopenlijk wordt dit geschrift ervaren als een feest der herkenning voor de leden die al langer deel van de club uitmaken. Voor de anderen een stukje geschiedenis, waaruit mag worden opgemaakt dat Rotary club Monnickendarn, hoewel klein in ledental, steeds gestalte heeft weten te geven aan de idealen die oprichter Paul Harris voor ogen stonden.