ANBI informatie RC Naarden-Bussum

Rotary Naarden-Bussum

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om door de Belastingdienst aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Dat geldt óók voor u als donateur aan een ANBI! Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Rotary Naarden-Bussum is aangemerkt als ANBI.

In het kader van de ANBI-status van Rotary Naarden-Bussum treft u onderstaand de relevante informatie:

a.

Naam: Rotary Club Naarden-Bussum;

b.

RSIN-nr.: 802 1 52685

c.

Contactpersoon: Mw. G. Versteeg, Huizerstraatweg 4, 1411 GN Naarden. T 06 136 30 622

d.

Bestuurssamenstelling:

Johan Vroegindeweij (voorzitter);

Greetje Versteeg (secretaris);

Corina Gielbert (penningmeester);

Sjoerd Barends (inkomend voorzitter);

Marco Wisse (bestuurslid).

e.

Het beloningsbeleid: er worden geen beloningen verstrekt door de stichting;

f.

Doelstelling van Rotary Club Naarden-Bussum is om 'community-service-gerichte' activiteiten te initiëren, organiseren, ondersteunen en begeleiden in de vorm van bijvoorbeeld maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten ten behoeve van de lokale, regionale, en/of (inter-)nationale gemeenschap.

g.

Financiële verantwoording.

h.

Beleidsplan RC Naarden-Bussum 2020-2021.