Bericht over Sri Lanka

Nieuws uit Sri Lanka

We ontvingen goed nieuws uit Sri Lanka! De bouw van de waterzuiveringsinstallaties is begonnen. Afgelopen week is de inwijdingsdienst gehouden in Solepura. 

Father Ajith Rohan Fernando hield in deze dienst een minuut stilte ter nagedachtenis aan het ons onlangs ontvallen Rotarylid Hans Morssinkhof. Hans was nauw betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van de installaties. Het doet ons goed dat zijn inzet is gememoreerd en de herinnering aan hem ook in Sri Lanka voortleeft. 

In seizoen 2015-2016 organiseerden we verschillende activiteiten waarvan de opbrengst bestemd was voor waterzuivering in Solepura. We werken hiermee samen met de Stichting Hulp aan Sri Lanka, de Rotaryclub Kunuregala in Sri Lanka en pastoor Father Ajith. Het grondwater is in deze arme regio is sterk vervuild door pesticiden en kunstmest. Hiervan worden mensen ziek, veel kinderen hebben al op jonge leeftijd nierfalen. 

Uniek is dat Rotary International ons in dit project steunt. We kregen hiervoor een Global Grant. Dat betekent dat onze inzameling is verdriedubbeld tot een bedrag van US$ 38,891. Iedereen die onze inzamelingsacties heeft gesteund, enorm bedankt, jullie bijdrage komt nu voor 300% terecht waarvoor het bedoeld is!