© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Donaties aan goede doelen in de afgelopen jaren

DONATIES aan goede doelen in de afgelopen jaren

Rotary heeft als doelstelling het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid.

Daarbij wordt met regelmaat giften gedaan aan instellingen of individuen, voor wie de club zo’n gift gewenst acht.

In de afgelopen jaren zijn bedragen variërend van 85 tot 30.000 Euro aan de onderstaande instellingen of personen gedoneerd (niet van iedere donatie is het bedrag nog bekend):

 

2021-2022

Een bijdrage aan een project in Libanon voor het verstrekken van babymelkpoeder in samenwerking met Rotary Club Beirut Cosmopolitan. (€ 2500,-)

Een bijdrage voor transport van overtollig schoolmeubilair vanuit Oldenzaal naar Curaçao. (€1500, -).

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

2020-2021

Watertappunten in Manilla (€ 1254)

Transportmiddel voor voedsel bezorging sloppenwijk Manilla. (€ 850.00)

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Revisie skatebaan in Eibergen (toezegging van €5000,00)

AED (automatische externe defibrillator) in Neede (€ 2500)

2019-2020

Kinderdagkamp Eibergen (€ 1250)

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Meedoen (financiële ondersteuning kinderen van 12 tot 18 jaar)

Shelterbox (€ 750)

2018-2019

Speelweek Neede (€ 2700)

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Rotary dokters (€ 500)

Rotaplast (€ 500)

Meedoen (financiële ondersteuning kinderen van 12 tot 18 jaar)

2017-2018

Waterproject Sri Lanka

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Wandelen voor Water waterputten project voor Kenia (€ 8515)

Werkgroep integratie Neede (€ 800)

Kenia Kitale sanitair voor school (€ 1000)

Shelterboxes voor hulp bij rampen (€ 750)

Rotaplast (€ 500)

2016-2017

Werkgroep Integratie Neede

Waterproject Sri Lanka

Sanitair gebouw Kytale Kenia

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Shelterboxes voor hulp bij rampen

Rotaplast (€ 2000)

2015-2016

Rotaplast

Jeugdsportfonds Haaksbergen (€ 1250)

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Shelterboxes voor hulp bij rampen (€ 1500)

2014-2015

Scouting Scoltaro (€ 1000)

Muziek onderwijs kinderen in de knel (€ 1634)

Shelterbox 2 stuks voor hulp bij rampen

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Rotaplast

2013-2014

Project ‘de Boekentrommel’ (Zuid Afrika)

Jeugd Sportfonds Berkelland (€ 1250)

Jeugd Sportfonds Haaksbergen (€ 1250)

Jeugdtuin Eibergen (€ 1250)

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Optreden ClipperS Crew voor bewoners Saalmerink Haaksbergen (€ 85)

Rotaplast

Stichting Doelpunt voor promotie van G-voetbal (€ 1000)

Pax Kinderhulp (€ 1000)

Muziekproject Windkracht 6 (€ 1500)

Rotary Doctors

Shelterboxes voor ramp in Filipijnen (€ 1500)

2012-2013

Project Leeslocomotief voor kinderen met een lees- en taalachterstand

Humanitas; project begeleide omgangsregeling

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

DAC (Dag Activiteiten Centrum) van het Wiedenbroek te Haaksbergen (€ 706,94)

Pax kinderhulp (€ 1000)

Stichting Doelpunt voor promotie van G-voetbal (voetbal voor kinderen met een handicap) (€ 1000)

St Pefo Uganda

Jeugd Sportfonds Berkelland (€ 1000)

Kameroen werkt - project microkredieten (€ 500)

Rotaplast (€ 3000)

Shelterboxes voor hulp bij rampen

2011-2012

Stichting voor muziekonderwijs in Oeganda (€ 400)

Waterproject in Tjatikistan

Rode Kruis Haaksbergen

Stichting Vlearkunst voor opzetten Kindermusical Belle en het Beest

Stichting Kinderwensmobiel voor het uitvoeren van wensen van kinderen uit de regio van club Neede (Eibergen, Haaksbergen en Neede)

Stichting Doelpunt voor promotie van G-voetbal (voetbal voor kinderen met een handicap) (€ 1000)

Ondersteuning in muziekonderwijs voor kinderen in Berkelland en Haaksbergen die anders de financiële mogelijkheden niet hebben (meerjaren)

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Shelterboxes voor hulp bij rampen

2010-2011

Stichting Doelpunt voor promotie van G-voetbal (voetbal voor kinderen met een handicap) (€ 1000)

Ondersteuning in muziekonderwijs voor kinderen in Berkelland en Haaksbergen die anders de financiële mogelijkheden niet hebben

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Pax kinderhulp

Shelterboxes voor hulp bij rampen

Rotaplast

2009-2010

Rotaplast

Helmgras, woon-/werkproject in Enschede

Shelterboxes voor hulp bij rampen

Openlucht theater Betula Eibergen

Bijdrage aan een speeltoestel voor een school voor speciaal onderwijs

Pax Kinderhulp

Ondersteuning in muziekonderwijs voor kinderen in Berkelland en Haaksbergen die anders de financiële mogelijkheden niet hebben

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Hoksebargse Möll’n (bakspieker)

Herinneringsconcert

2008-2009

Gehandicapten-sport in Nederland en in Afrika

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Een gezin met financiële problemen in Neede

Kind uit Haaksbergen ondersteund via ‘Doe een wens’

Financiële ondersteuning aan een project in Benin

Herinneringsconcert

2007-2008

Pax Kinderhulp

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

Gift aan Kika (Kinderen met Kanker)

Bijdrage aan een speeltoestel voor een school voor speciaal onderwijs

Bijdrage aan Nica water (waterproject in Nicaragua)

2006-2007

Stichting Ami & Go voor een schoolgebouw in Guatamala

Ondersteuning voor een Vrijetijdsclub in Neede

Ondersteuning voor een gezin in Neede

Mogelijk maken van operaties bij 4 kinderen

Muzieklessen voor kinderen in Sint Petersburg

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

2005-2006

Stichting Ami & Go voor een schoolgebouw in Guatamala

Bouw van een schoolgebouw in Villa Verde

Nacaragua, project met waterpompen

Gift aan ‘Villa Pardoes’

Gift aan de stichting ‘Doe een wens’

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)

2004-2005

Ondersteuning bij de bouw van een clubhuis van Scouting Neede

Ondersteuning voor de zorgboerderij in Eibergen

Sri Lanka

Doctors bank

Kinderen in de knel in de eigen regio (Sterren Stralen)