© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI

ANBI-status

Henk Satijn (september 2015)

De 'Stichting Community Service Rotaryclub Nieuwegein' verleent steun aan personen die hulp behoeven en aan algemeen maatschappelijke instellingen en organisaties, die zich de bestrijding van bepaalde noden tot taak stellen.

Zij verleent deze steun in de vorm van financiële bijdragen en sponsoring.

De stichting beheert hiertoe middelen, die zij verkrijgt uit bijdragen van leden, donaties van begunstigers en door inzameling van fondsen door activiteiten van de leden.

In 2015 heeft de Belastingdienst de stichting erkend als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' ofwel ANBI genaamd.

Informatie over de 'Stichting Community Service Rotaryclub Nieuwegein' is te vinden onder de tab 'ANBI' hierboven of per email via de secretaris: rcnieuwegein@gmail.com