© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

'Alle Hens Aan Dek!'

Rotaryclub Nieuwegein is een energiek netwerk van maatschappelijk betrokken mannen en vrouwen, die vanuit hun beroep of professie met hun activiteiten een bijdrage willen leveren aan een betrokken samenleving, contacten tot stand willen brengen en steun willen geven aan elkaar. Om dit te kunnen bereiken, is de club zo breed mogelijk samengesteld, qua beroepen, sectoren en geledingen van de maatschappij en zoals de naam al aangeeft: wij hebben een binding met Nieuwegein, zowel qua wonen, maar ook qua werken.

Zo organiseren wij onder meer jaarlijks de 'Sport- en Speldag' voor jongeren met een (verstandelijke) beperking; zijn we jaarlijks te vinden op de Koningsvrijmarkt; steken we de handen uit de mouwen tijdens NLDoet; organiseren we het 'Wandelen voor Water' met de hoogste groepen van de basisscholen en zijn we initiatiefnemer van de jaarlijkse beroepenvoorlichting voor middelbare scholieren. Ook zetten wij ons in voor lokale doelen; niet alleen in de vorm van een financiële bijdrage, maar zeker ook door gebruik te maken van onze netwerken of van de binnen onze club aanwezige expertise. … … en dat alles met vijfentwintig vrouwen en mannen.

Daarnaast bieden we ook inspiratie aan elkaar: tijdens onze wekelijkse bijeenkomsten diepen leden een onderwerp dat hen na aan het hart ligt, verder uit, maar ook nodigen wij externe, inspirerende sprekers uit.

Om dynamisch te kunnen blijven en om aan de vele vragen die we krijgen, te kunnen blijven voldoen, zijn we continue op zoek naar dames en heren, die ons 'dreamteam' willen komen versterken. Mijn motto voor dit jaar is dan ook: “Alle Hens Aan Dek!”

Meer willen weten over Rotary? Willen weten wat Rotaryclub Nieuwegein doet? Willen bijdragen aan de 'community' van Nieuwegein? Een keer langs willen komen? Lid willen worden? Voor alle vragen: rcnieuwegein@gmail.com!

Henk Satijn
Voorzitter Rotary Nieuwegein 2019-2020