© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

http://www.rotary.nl/leidschendamduivenvoorde/lidworden/wilt-u-lid-worden-van-rotaryclub-duivenvoorde/wilt-u-lid-worden-van-rotaryclub-duivenvoorde-1.png Rotaryclub Nieuwkoop

Wie we zijn

De Rotary Nieuwkoop is een club van ruim 25 leden die iedere dinsdagavond op informele wijze bij elkaar komen. Onze leden zijn actief (geweest) in zeer uiteenlopende beroepsgroepen. Wat ons bindt is onze maatschappelijke betrokkenheid en onze belangstelling voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Waar we voor staan

Vanuit de Rotary gedachte staan wij voor het dienstbaar opstellen aan de maatschappij en aan elkaar. Wij willen onze talenten en professionele ervaring gebruiken om actief een bijdrage te leveren aan de samenleving. Bij onze club bestaat deze Community Service met name uit steun aan projecten en instellingen in Nieuwkoop e.o. die we in voorkomende gevallen ook financieel ondersteunen. De financiële middelen verwerven we deels door het organiseren van activiteiten. Ook staan we open voor internationale Rotary initiatieven.

Clubverband

Onze bijeenkomsten zijn op dinsdagavonden tussen 6 en 9 in ‘Het oude Rechthuis’ te Aarlanderveen. Wij treffen elkaar in het café, waarna wij met elkaar aan tafel gaan voor de maaltijd die vaak in het teken staat van een actueel discussiethema. Vervolgens is er een spreker die in zijn/haar voordracht een bepaald onderwerp uitdiept.

Contact en locatie

De Rotaryclub Nieuwkoop komt iedere dinsdag bijeen van 18:00 - 21:00 uur in Café ‘Het oude Rechthuis’, Dorpsstraat 40, 2445 AN Aarlanderveen.

Secretaris van de Rotary Nieuwkoop is Trudy Veninga, bereikbaar via email : secretaris@rotarynieuwkoop.nl

Belangstelling lid te worden van onze Rotaryclub? Neem dan contact op met Vanessa Tekelenburg, via email : vanessa@accentinteractive.nl