Board of Directors

Afbeelding met scène, kamer

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

Tijdens de vergadering van de Board of Directors van Rotary International in juli 2016 is vastgesteld, dat o.a. zone 13A (de 7 Nederlandse districten) tijdens het clubjaar 2017-18 een Director dient voor te dragen voor de periode van 2019-2021, zodat de formele verkiezing tijdens de 2018 Conventie in Toronto kan plaats vinden.

Geheel conform de regels, vastgelegd in de MoP (Manual of Procedure) 2016 en de Code of Policies is dan ook aan alle Rotaryclubs in Nederland door RI’s General Secretary John Hewko verzocht tijdig (uiterlijk 1 september 2017) gekwalificeerde kandidaten voor te dragen bij de convenor PDG Frank van der Meijden.

De door de Nederlandse districten, tijdens een District Assembly voor dit “Nominating Committee” benoemde leden hebben tijdens een bijeenkomst op 15 september 2017 in Amsterdam conform de procedures (zie MoP en CoP) achtereenvolgens een voorzitter gekozen, (nogmaals) de verdere procedures vastgesteld en de te hanteren, gezamenlijke vragenlijst vastgesteld.

Na afloop is door de afgevaardigden -zonder nader onderling overleg- direct gestemd en het is verheugend te kunnen melden, dat een unanieme voordracht voor een Nederlandse Director 2019-21 in de Board of Directors gedaan kon worden aan General Secretary John Hewko.

Op of rond 15 oktober 2017 zal iedere Nederlandse Rotaryclub hierover nader worden geïnformeerd door John Hewko.