VERKOOP END POLIO NOW TULPEN VAN START!

ept

VOORTGANG IN DE STRIJD TEGEN DE ZIEKTE POLIOMYELITIS.
Sinds het begin van de strijd tegen polio in 1977 is enorm veel vooruitgang geboekt. In 1977 kregen wereldwijd elk jaar ongeveer 300.000 kinderen de ziekte. In 2016 is dat teruggebracht tot 37 gevallen in drie landen Pakistan, Afghanistan en Nigeria.
In 2017 zijn tot begin september 10 nieuwe gevallen geconstateerd, vergeleken met 24 gevallen over dezelfde periode 2016.

Maar ook die 10 gevallen zijn er 10 teveel. Pas wanneer de ziekte wereldwijd is uitgeroeid kunnen we tevreden zijn. Zeer veel geld blijft nodig om te voorkomen dat de ziekte haar kop weer opsteekt. Geld dat besteed wordt aan vaccinatie, monitoring en preventie.
De impact van de strijd tegen polio kan niet onderschat worden. De structuren, ingericht voor het vaccinatie en monitoring, hebben hun waarde bewezen bij het indammen van de uitbraak van ebola in West Afrika.

RESULTAAT VERKOOP END POLIO NOW TULPEN IN 2016
De verkoop 14.069 doosjes End Polio Now tulpen heeft in 2016 ruim € 133.000 opgebracht. Dat bedrag is door de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG-Foundation) verdrievoudigd, zodat de tulpen uiteindelijk ruim € 400.000,-- voor de strijd tegen polio heeft opgeleverd.

DOELSTELLING VERKOOPACTIE 2017
Ook dit jaar verdrievoudigt de BMG-Foundation ons netto resultaat weer. Ons streven moet zijn om in 2017 minimaal één doosje per Rotarian te verkopen. In Nederland zijn ruim 17.500 Rotarians! Een netto opbrengst van €200.000,-- moet haalbaar zijn!

BESTELLEN