Juli 2018

Communiceer je serviceprojecten

Ons internationale motto dit jaar is 'Be the Inspiration!’. Laten we elkaar inspireren met vriendschap, fellowship, maatschappelijk leiderschap en inspirerende serviceprojecten. De nieuwe clubvoorzitters geven al het goede voorbeeld. Het is verrijkend en boeiend om samen met je bestuur en je clubgenoten de uitdagingen aan te gaan om je club vitaal, levendig en aantrekkelijk te houden of te maken.

De recente vernieuwingen tot flexibilisering binnen Rotary bieden clubs de kans op een flexibeler ledenbeleid. Je kunt als club nu experimenteren met andere bijeenkomsten, zoals bij ontbijtclubs en flexibel lidmaatschap (projectleden). Ook kun je inzetten op meer diversiteit in de club met jongeren en nieuwe Nederlanders. Kortom, kansen volop. We willen de clubs ook terzijde staan in hun ambities om serviceprojecten beter te communiceren naar buiten. Be good and tell it!

Laten we onze serviceprojecten sneller en directer op sociale media plaatsen en natuurlijk op onze eigen websites. Zo slagen clubs erin Rotary maatschappelijk relevant te houden of weer te maken. Ik wens jullie een mooi nieuw Rotaryjaar met veel plezier, friendship, fellowship en Rotary in Action!

Sjerp van der Vaart
gouverneur 2018-2019 D1600 Zuid-Holland