ROTARY EN HET CORONAVIRUS

corona01

Ongetwijfeld heeft u de berichtgeving over het Corona virus de afgelopen dagen gevolgd, en kennisgenomen van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen.

Ook de gezamenlijke Gouverneurs volgen de berichten op de voet, en overleggen met elkaar over noodzakelijke stappen.

Elke gouverneur heeft inmiddels maatregelen genomen die passend zijn voor haar of zijn District. Ook diverse clubs hebben inmiddels hun verantwoordelijkheid genomen en bijeenkomsten afgelast.

Wij adviseren alle clubs om de berichtgeving over COVID-19 de komende weken op de voet te blijven volgen en passende maatregelen te nemen.

Zo kunnen we met elkaar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

De 7 Nederlandse Gouverneurs

 

 

 

INFO

 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

-   Was je handen regelmatig

-   Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

-   Gebruik papieren zakdoekjes

-   Geen handen schudden


 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid
kunnen veroorzaken. Het is dus ALTIJD belangrijk om deze op te volgen.

  

Covid-19-informatie van de WHO …

Covid-19-informatie van het RIVM …