© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Diversiteit is een van de kernwaarden van Rotary

We weten natuurlijk niet wat het nieuwe decennium gaat brengen, maar wat het ook is, we moeten ons altijd bewust zijn van onze bijzondere verantwoordelijkheid. Want bij Rotary staan we voor gelijkheid, verdraagzaamheid en vrede. Gebrek aan verdraagzaamheid is op dit moment een grote zorg in belangrijke delen van de wereld. Rotary bedrijft geen politiek en dat moet ook zo blijven. Maar wanneer dingen duidelijk de verkeerde kant op gaan, mogen we niet wegkijken. Rotarians moeten hun stem laten horen. We staan voor onze waarden en onze four-way test. We worden niet alleen beoordeeld op grond van onze resultaten, maar ook op grond van de standpunten die we innemen.”

Holger Knaack, 24 januari 2020. 

Wanneer de nieuwe President van Rotary International, Holger Knaack, eerder dit jaar de International Assembly in San Diego, Californië, toespreekt, kan niemand bevroeden hoe profetisch deze woorden drie maanden later zullen blijken te zijn.

Op 25 mei wordt, 2400 kilometer verderop, in Minneapolis, Minnesota, de 46-jarige zwarte Amerikaan George Floyd gedood bij een aanhouding door de politie wegens vermeend gebruik van een vervalst bankbiljet. 

Het is een dood die de wereld in vuur en vlam zet; een moment waarop landen beginnen hun geweten te onderzoeken.

Eerder in zijn San Diego-toespraak refereert Holger, de eerste Duitser in de hoogste functie bij Rotary, aan de gebeurtenissen van 100 jaar geleden in zijn eigen land. 

“We leren tijdens deze assembly veel over andere culturen en we besteden met name aandacht aan de noodzaak van verdraagzaamheid,” zo spreekt hij een internationaal publiek van Rotarians toe.

“We staan op de drempel naar een nieuw decennium. Honderd jaar geleden heette het ‘The Roaring Twenties (de roerige jaren twintig)’. 

“Ons beeld hiervan is vertekend door foto's en films. In werkelijkheid was het een decennium waarin de maatschappij steeds verder uiteenviel, met een ramp als gevolg.”

Terug naar augustus 2020. In een reactie op de schietpartijen in Wisconsin bij Black Lives Matter-protesten, die slechts enkele dagen geleden plaatsvonden, bekent Holger dat hij verontrust is door wat hij ziet en leest.

“Natuurlijk, je vraagt je af hoe dit kan gebeuren. Onrecht en racisme zijn gewoonweg onaanvaardbaar, maar ook het tegengeweld van de demonstranten is onacceptabel.

“Ik ben geschokt door wat er in de Verenigde Staten is gebeurd.”

Maar terwijl de hele wereld verzandt in navelstaren, benadrukt Holger dat wat er gebeurt met de Black Lives Matter-beweging in Amerika iets heel anders is dan wat elders gebeurt.

“Je treft waarschijnlijk niet overal racisme aan, maar discriminatie vind je wel degelijk overal. Willen we dat bestrijden, dan moeten we de geschiedenis induiken om te achterhalen waar het vandaan komt,” zegt hij, waarna hij uitlegt hoe discriminatie in verschillende landen en culturen verschillende vormen aanneemt.

“Of het nu in India is of Japan, in het Verenigd Koninkrijk of Duitsland, overal is het anders,” voegt hij eraan toe. “Discriminatie hangt samen met de geschiedenis, en waar de oorsprong ligt. 

“Ieder land moet in zijn eigen geschiedenis duiken, want discriminatie is nergens hetzelfde.”

Holger werd geboren in 1952, in een periode waarin Duitsland aan het herstellen was van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Onder druk van de nazi's werden de Rotaryclubs in Duitsland in oktober 1937 ontbonden, waarna zij met tegenzin hun Charters inleverden bij Rotary International.

Sommige clubs bleven toch bijeenkomsten houden tijdens de oorlog, maar pas in 1948 gaf de regering van het nieuwe West-Duitsland Rotary toestemming om terug te keren.

Als het gaat over racisme en discriminatie bevestigt Holger: “Daar zijn in mijn land vele verschrikkelijke voorbeelden van. 

“Ieder land moet zijn eigen problemen oplossen, en nagaan waar deze problemen in het verleden zijn ontstaan. 

“In Duitsland begon het donkerste decennium halverwege de jaren 30 voor de oorlog, toen deze hele situatie zich begon te ontwikkelen, en de meeste Rotaryclubs maakten deel uit van het systeem. Daar is geen twijfel over. 

“Een groep historici heeft onlangs een boek geschreven over wat er is gebeurd en hoe Rotaryclubs hebben gediscrimineerd jegens hun Joodse leden. Niet iets om trots op te zijn.

“Ik vind dat je de geschiedenis niet moet uitwissen, maar dat je er lering uit moet trekken. Daar geloof ik absoluut in. Alles moet op tafel komen zodat we ervan kunnen leren voor onze toekomst.”

In de nasleep van de dood van George Floyd heeft Rotary International haar eigen verklaring over diversiteit, gelijkheid en inclusie gepubliceerd waaraan zij twee jaar geleden was begonnen.

Tijdens gesprekken deze zomer besloot de Rotary International Board dat er meer moet gebeuren, en wel dat er actie moet worden ondernomen. Er wordt een task force ‘gelijkheid en diversiteit’ gevormd, waarin deskundigen van over de hele wereld samenkomen om een internationale aanpak tot stand te brengen.

In het streven naar betekenisvolle stappen die meetbare, blijvende verandering zullen brengen binnen alle gelederen van Rotary, gaat de task force op zoek naar manieren “om vooroordelen en onrecht aan te pakken in onze clubs, districten, commissies, programma’s en binnen onze secretariaten”, zo luidt een Rotary International-document waarin panelleden worden gezocht.

Het vervolgt met: “De task force zal voor onze clubs een middel zijn om te achterhalen wie zich niet welkom of gewaardeerd voelen bij Rotaryclubs, of door medewerkers, of in programma’s.”

Holger licht toe: “Dit is geen Amerikaans probleem, dit beperkt zich niet tot Black Lives Matter, het gaat hier om een andere benadering van diversiteit, gelijkheid en inclusie. 

“Wij zijn daarin op zoek naar advies, zodat we echt het juiste doen. Het is nog niet te laat. 

“Ik wil heel graag Rotaryclubs een manier laten zien waarop ze dit in de praktijk kunnen brengen, een manier die past bij hun land en hun cultuur.”

Hopelijk ligt er in juli volgend jaar een verslag. De task force zal met name ingaan op de vraag hoe inclusief Rotaryclubs kunnen zijn en wat ze doen om dit te realiseren. 

“Wat mij betreft is diversiteit niet iets wat individuele Rotaryclubs nastreven, maar maakt het deel uit van onze kernwaarden,” zegt Holger.

Holger is zich ervan bewust dat sommige Rotary-leden deze discussie als ongemakkelijk zullen ervaren, omdat ze het een politieke kwestie vinden. “Altijd wanneer we niet willen dat dingen ter tafel komen, bestempelen we ze als politiek,” weerlegt hij. “Het beste voorbeeld daarvan is het nieuwe zevende aandachtsgebied van Rotary, het milieu. “Er zijn veel mensen die zeggen dat we niet zouden moeten praten over klimaatverandering, omdat dat politiek is. “Ik vind dat zeker geen politieke kwestie. Het is een feit, en daarom belangrijk. Als er dingen duidelijk de verkeerde kant op gaan, moeten we dat benoemen.”