© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Geef kinderen een kans

Het jaarthema van Rotary International is dit jaar ‘Serve to change lives’. Een mooi thema dat we goed in de praktijk kunnen brengen voor kinderen die het niet altijd even makkelijk hebben. Vooral niet in coronatijd.

Rotary en onderwijs zijn altijd een goede combinatie geweest. Wereldwijd zijn er geweldige projecten van Rotaryclubs met als doel de alfabetisering en ongelijkheid in het onderwijs te verminderen. Dat is heel erg nodig en dat moeten we vooral blijven steunen. Maar ook in Nederland kunnen wij nog het nodige doen.

Kansenongelijkheid

Ik heb 45 jaar in het onderwijs gewerkt en ik maak me zorgen over het onderwijs in Nederland en dan vooral over de kansenongelijkheid. Kinderen kunnen niet in gelijke mate van het onderwijs profiteren. Dat klinkt misschien gek; in een land als Nederland is dit toch goed geregeld? Maar niets is dus minder waar. Leerlingen op basisscholen in kwetsbare wijken hebben een enorme achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten in andere wijken. Talent blijft hierdoor onderbenut. 

Voorwaarden

Dat werd nog meer zichtbaar in coronatijd. Scholing in het primair (po) en voortgezet onderwijs (vo) vond veelal plaats op afstand, wat betekende dat ouders een belangrijke rol moesten spelen: zij moesten ervoor zorgen dat hun kinderen het schoolwerk bleven maken. Niet alle ouders zijn hier even goed toe in staat. Sommige gezinnen ontberen de noodzakelijke materiele middelen, zoals een computer of tablet voor elk kind in het gezin, of een rustige werkplek. Maar ook de mate waarin ouders hun kinderen (kunnen) ondersteunen bij het schoolwerk verschilt. 

Praktijkcomponent

Ook de leerlingen in het Vmbo en het Mbo hebben het de afgelopen periode zwaar gehad. Immers de praktijkcomponent vormt een essentieel onderdeel van deze opleidingen. Stages konden niet doorgaan en praktijkexamens moesten worden uitgesteld. Het beroepsonderwijs heeft een sterke relatie met het bedrijfsleven. Laten we als Rotarians onze verantwoordelijkheid nemen en daar waar mogelijk stageplekken en leermeesters leveren. Vocational Service in optima forma. 

Achterstanden

We hopen natuurlijk allemaal dat na de zomer alle kinderen weer gewoon naar school kunnen, maar juist dan is het nodig om te helpen bij het wegwerken van achterstanden

Gelijke kansen

Ik ben ervan overtuigd dat er veel mogelijk is om kinderen gelijke kansen te geven. Daarom zouden clubs samen met studenten en scholen in gesprek moeten gaan om te kijken wat zij voor hen kunnen betekenen. Het is mooi als we samenwerken om te zorgen voor meer kansengelijkheid bij kinderen. Je kunt denken aan extra huiswerkbegeleiding, maatjesprojecten, stageplekken en bijlessen. Wij zijn PEOPLE of ACTION en ik vertrouw erop dat we dat laten zien door middel van projecten in de buurt voor kinderen die dat heel hard nodig hebben.

Heel veel succes.

Marja van Rheenen
Gouverneur district 1560