© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Gezondheid

Gezondheid: daar heeft zonder uitzondering ieder mens op de wereld mee te maken. Nog vóór een mens geboren wordt, is gezondheid – of ongezond zijn – aan de orde. Gezond zijn is één van de zaken die mensen noemen, als men hun vraagt wat het meeste waarde heeft in het leven. Naast het hebben van een huis, afwezigheid van oorlog, voldoende voedsel en schoon drinkwater. Je kunt je goed voorstellen, wat het betekent als ál deze waarden afwezig zijn. Helaas is dat voor heel veel mensen het geval.

Gezond zijn wordt door velen, vooral in de westerse wereld, gezien als vanzelfsprekend. Als een ‘recht’. Als er sprake is van ongezond zijn of van ziekte, dan zijn er artsen om het probleem op te lossen... Ook dat wordt gezien als vanzelfsprekend…

Echter gezondheidszorg is beslist NIET voor ieder mens op deze wereld beschikbaar. Sterker nog: voor een groot deel van de wereldbevolking (400 miljoen mensen) is het kunnen ontvangen van gezondheidszorg helemaal niet vanzelfsprekend en is er vaak ook een schrijnend gebrek aan goede zorg. Rotarians beseffen dat. Eén van de zeven ‘area’s of focus’ is Preventie en behandeling van ziekten, een tweede is Gezondheid van moeder en kind en een derde is Water, sanitatie en hygiëne.

Rotaryleden zijn betrokken bij honderden gezondheidsprojecten over de hele wereld. ‘End Polio Now’ is daar een goed voorbeeld van. In nog slechts twee landen - Pakistan en Afghanistan - is er het ‘wildvirus’ aanwezig. (Zie ook de website van Rotary.nl en endpolio.org). Vaccinatieprogramma’s waaraan Rotary nog steeds een zeer indrukwekkende bijdrage levert houden een opnieuw opleven van het poliovirus in toom. We zijn er nog niet, we zijn “Almost there’.  En denk aan alle Rotary Doctors, actief in vele derdewereldlanden. 

Dat gezondheid een groot goed is, maar voor niemand vanzelfsprekend, ook in westerse landen niet, toont de COVID-19 pandemie huiveringwekkend duidelijk aan. Ik sprak met een arts, Gert Verhoeven, sinds driekwart jaar Assistent Gouverneur in D1600, die longarts is geweest en tot voor kort nog werkzaam. Hij heeft van zeer nabij de impact van het COVID-19 virus meegemaakt.

Dit zegt Gert:

“De winters van 2020 en 2021 zouden ook voor mij anders verlopen dan verwacht. Als longartsen kennen wij de ritmes van de natuur, wat voor ons in de wintermaanden extra drukte betekende. Het is soms voorgekomen dat we in de winter werkdagen van 8 tot 21 uur hadden. We waren dus wel wat gewend. In deze koude maanden circuleren virussen en vinden hun gastheren, met lichte tot ernstige symptomen, tot aan overlijden als gevolg.”
Hij vervolgt: “In januari 2020 begon ik aan mijn laatste werkzame jaar als longarts. In januari /februari 2020 waren er een paar opnames van patiënten met influenza, iets minder en later dan gewoonlijk. In februari kwamen de berichten over een SARS-like virus in China. Nu was er in Zuidoost-Azië eerder een SARS-virus geweest, dat zich niet over de wereld verspreidde. Toen het virus opdook in Italië begonnen bij ons de alarmbellen te rinkelen. Samen met de internisten maakten wij plannen voor de opvang van patiënten met het coronavirus.”
“Na de eerste golf kwam er een opluchting, en met het beloop van eerdere griepepidemieën in het achterhoofd speculeerden we over of en wanneer er een tweede golf zou komen. Het viel dan ook tegen toen het virus niet geheel verdween en er volgende golven kwamen. Wat eerst als een korte sprint werd ervaren, werd een marathon. Het vergde veel van ons uithoudings- en doorzettingsvermogen. Er was onder andere uitval van chronisch zieke medewerkers. En het enthousiasme van overige specialismen om bij te springen nam af. Hier tegenover stond dat we beter wisten hoe te (be)handelen, en inmiddels was er een goed landelijk systeem voor het spreiden van patiënten,” aldus Gert Verhoeven. 

We hebben het allemaal kunnen volgen maar ook wij beseffen dat we moeten leren leven met het virus. Het zal, net zoals de ‘gewone’ griep, onderdeel gaan zijn van ons leven. En wat is het dan prachtig, dat er mensen zijn die, zelfs met het risico op besmetting, anderen blijven helpen, nimmer aflatend die zorg blijven bieden. En wat is het hartverwarmend dat ook Rotary en Rotarians daar een bijdrage aan leveren. Gezond zijn is niet vanzelfsprekend en gezondheidszorg is een voorrecht, dat bij lange na niet voor ieder mens op de wereld beschikbaar is. Laten wij daar dankbaar voor zijn en delen met anderen wat wij zelf hebben. 

Willie Palm DG 2021-2022 D1600