© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Op weg naar inclusieve clubs

Rotary kent vijf kernwaarden: fellowship, service, diversity, leadership en integrity. Op de laatste drie onderscheidt Rotary zich van andere serviceclubs, want elke serviceclub is gebaseerd op fellowship en heeft als hoofddoelstelling service te bieden aan de samenleving.

Al vanaf de oprichting in 1905 streeft Rotary naar diversity. Dit komt tot uitdrukking in het streven naar een zo groot mogelijk spreiding in classificaties. Het principe van de classificatie is een waarborg dat iedere Rotaryclub de zakelijke en beroepsmatige samenstelling van de gemeenschap (waarin ze opereert) vertegenwoordigt.

Een grote variëteit in maatschappelijke sectoren, die in de club aanwezig is, verhoogt de aantrekkelijkheid van het clublidmaatschap. “Rotary Opens Opportunities”. Het verlevendigt de sociale sfeer van de club en is een grote bron van deskundigheid om serviceprojecten uit te voeren.

Met name in de laatste decennia kreeg het streven naar diversiteit een steeds breder maatschappelijk draagvlak. Diversiteit te verstaan als verschillen tussen mensen in ras, etniciteit, geslacht, religie, uiterlijk en andere op identiteit gebaseerde kenmerken die interacties en relaties kunnen beïnvloeden. Zo ook werd het voor Rotaryclubs het hebben van een rijke schakering aan leden nog belangrijker. Visies vanuit verschillende achtergronden geven je club een bredere kijk op de samenleving en problemen die daarin bestaan. Het schept mogelijkheden voor het maken en vinden van betere oplossingen.

Net zo belangrijk is het scheppen van een cultuur in je club waarin deze verschillen worden gerespecteerd, gesteund en gewaardeerd. Dan pas is er sprake van een inclusieve club. Een inclusieve club kenmerkt zich doordat de leden met elkaar in gesprek gaan en dat ook blijven doen en oog hebben voor elkaar of de ander goed in zijn vel zit. Het gaat erom dat ieder lid mee kan doen en dat naar iedereen wordt geluisterd en vooral ook naar degenen die als een minderheid kunnen worden beschouwd. “Meer samen”. Neem van meet af aan een nieuw lid serieus. Wijs hem of haar niet een commissie aan, maar laat hem of haar – na uitleg – zelf beslissen in welke commissie zitting te nemen. Immers een nieuw talent komt je club verrijken!

Rotary is niet politiek of religieus geëngageerd en staat open voor mensen, ongeacht hun leeftijd, etniciteit, ras, huidskleur, nationaliteit, capaciteiten, religie, geloof, sociaaleconomische status, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit. Zo ontstaan inclusieve Rotaryclubs die toekomstbestendig zijn. 

En bedenk dat inclusieve Rotaryclubs exclusief zijn!

Bert Janssen, DG district 1560


Arnold Veldman, DG district 1550