© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Teenstra Foundation

De Teenstra Foundation ondersteunt Nederlandse Rotaryclubs, Rotaractclubs, alsmede overkoepelende Rotary-organisaties bij het realiseren van hun projecten voor groepen in de samenleving die een steuntje in de rug nodig hebben door het geven van een financiële bijdrage. 

Een deel van de opbrengsten van het vermogen is geoormerkt voor jeugd. Het overige deel wordt besteed binnen de doelstelling in binnen- en buitenland. De Teenstra Foundation onderhoudt als landelijke Rotarystichting een nauwe relatie met Rotary Nederland. Enkele doelen die steun mochten ontvangen van de Teenstra Foundation waren o.a. het Vlieland-kamp, Rotarkids, het Anna’s huis, Jong Woerden bakt en de Duchenne Triathlon.

De geschiedenis van de Teenstra Foundation

De tuberculosedeskundige C.P.H. (Sput) Teenstra (1903-1973) was President van Rotary International in 1965-1966. Hij is de enige Nederlander die deze functie heeft vervuld en hij besloot een gedeelte van zijn vermogen te bestemmen voor Rotary-werk. Na de dood van Sput Teenstra richtte zijn vrouw Ella Ahlin de Stichting Maatschappelijk Werk in Rotaryverband op. 

Doelstelling 

De doelstelling van de Stichting luidt:  

‘De stichting heeft tot doel bij te dragen aan het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van materiële en geestelijke steun aan personen en instellingen, zowel in als buiten Nederland, die daaraan behoefte hebben.’

Naamswijziging

In 2006 werd de naam gewijzigd in Stichting Teenstra Foundation. De doelstelling - zoals hierboven omschreven - bleef onveranderd. In de geest van mevrouw Ahlin heeft de jeugd een streepje voor. Eén van de doelstellingen is dat de Teenstra Foundation beter bekend wordt bij álle clubs - en in álle districten. En dat men de Teenstra Foundation beter weet te vinden - ook in coronatijd - voor Rotaryprojecten in binnen- en buitenland.  

Beleidsplan

Er is een beleidsplan ontwikkeld voor de jaren 2020-2023 met daarin als belangrijke focus dat alle Rotaryclubs in Nederland de Teenstra Foundation gaan leren kennen en weten te vinden. Het resultaat van de PR-activiteiten betekende dat er aanzienlijk meer projectaanvragen binnenkwamen in 2019-2020. Die hadden over het algemeen een hoog niveau en zijn voor het grootste deel gehonoreerd. Er zijn dat jaar negen aanvragen toegekend aan Nederlandse projecten en drie aan buitenlandse projecten. Het bestuur streeft naar een evenwichtige spreiding over de districten. De Teenstra Foundation is voornemens om het aantal projecten per jaar met drie te laten groeien.

Aanvragen

De aanvraag voor een bijdrage van de Stichting dient te geschieden door een Rotaryclub of Rotaractclub in Nederland. De doelstelling van het project moet aansluiten bij de idealen en normen van Rotary International en passen binnen de doelstelling van de Teenstra Foundation. De overige criteria voor een bijdrage zijn te vinden op de website van de Stichting. Daar staat ook een toegankelijk aanvraagformulier. Het formulier is qua opbouw te vergelijken met een aanvraag voor een district dedicated grant (DDF), inclusief de terugrapportage met een verslag en foto’s. Zodra de aanvraag binnen is zal het bestuur in overleg treden met vertegenwoordigers van de club die de aanvraag ingestuurd heeft. In de bestuursvergadering van de Teenstra foundation worden elk kwartaal de aanvragen behandeld en worden de besluiten genomen over de aanvragen

Giften aftrekbaar

Donaties van derden zijn van harte welkom. Het vermogen van de Teenstra Foundation bestaat uit het vermogen van de heer Sput Teenstra en zijn echtgenote Ella Ahlin, alsmede uit donaties van derden. Aangezien de Teenstra Foundation de ANBI-status heeft, is een - meerjarige - gift aftrekbaar. Meer informatie over de Teenstra Foundation is te vinden op www.teenstrafoundation.com.