© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Rotary Water en Gezondheidszorg Projecten (St. RWG)

St. RWG heeft een ANBI-status en is voortgekomen uit de St. Rotary Waterprojecten. Sinds juli 2019 is “gezondheidszorg projecten” daaraan toegevoegd. St.RWG is alleen actief in Indonesië en werkt nauw samen met de Rotary Interland Commissie Nederland-Indonesië. Verslagen van de activiteiten in de periode 2012 tot 15 juli 2020, zijn te lezen op de website:  www.rotarywaterengezondheidszorgprojecten.nl.

In genoemde periode zijn bij vijf desa’s voor in totaal 42.000 inwoners schoon water en sanitaire voorzieningen gerealiseerd. De uitvoering van complexe waterprojecten is door de coronacrisis niet  mogelijk doch wordt wel voorbereid.

Wel zijn momenteel de volgende gezondheidszorg projecten in uitvoering:

Lepraproject 

Lepra is een ernstige ziekte die, indien niet behandeld, leidt tot verminkingen, blindheid en nog andere, ernstige complicaties. Daarbij komt dat de ziekte besmettelijk is, hetgeen tot gevolg heeft dat patiënten uit de desa’s worden verstoten. Momenteel heeft Indonesië na India de meeste leprapatiënten.

De Leprastichting, opgericht in 1967 en gevestigd in Amsterdam, is wereldwijd actief. Die stichting heeft een kantoor in Yakarta. Er werken 58 mensen bij de Leprastichting verspreid over Indonesië, onder wie zes artsen. De laatste jaren is er veel gedaan om huisartsen te onderrichten in het vroegtijdig herkennen van lepra en van het belang dat te rapporteren. Patiënten ontvangen medicatie en na drie dagen zijn zij niet meer besmettelijk. Het probleem is dat de medicijnen zes tot twaalf maanden moeten worden geslikt.

Het Rotaryproject betreft het financieren van zorggroepen, die er op toezien dat medicijnen worden geslikt, complicaties tijdig worden gesignaleerd, patiënten in de bevolking meedoen en zo mogelijk werk verrichten. Het is eigenlijk een soort thuiszorg met als doel dat patiënten weer een toekomst hebben. De dokters en overige medewerkers doen zaken met dorpshoofden, onderwijzers en religieuze leiders, omdat die de dienst uit maken in de desa’s.

Rotary financiert nu de zorggroepen in Oost-Indonesië. Bij succes wordt daarna deze methode uitgerold. Uniek is dat de zorg voor leprapatiënten met de zorg voor patiënten met olifantsziekte zal geschieden. Dit is echt een uitzonderlijk goed en betrouwbaar uitvoerbaar project. St. RWG hoopt dan ook dat  er veel RC’s aan mee willen doen om in de toekomst financiering mogelijk te maken. 

De volgende projecten worden uitgevoerd samen met de RC Yogya Tugu in Yogyakarta. Dit is een zeer actieve club. Heeft al eens met RC Almelo een waterproject gedaan en heeft in 2015 een gezondheidscentrum opgericht. Daarin worden na 15.00 uur arme patiënten behandeld en van medicijnen voorzien tegen minimale kosten of Pro Deo. 

Een lid van het bestuur van St. RWG, lid van RC Almelo, is in Magelan geboren en bezoekt familie en kennissen in dat gebied. Hij kent de betrokken Rotarians en communiceert regelmatig in de Bahasa Indonesia. Ook kent hij een directeur (niet Rotarian) die bereid is Pro Deo de uitvoering van projecten te controleren en daarover te rapporteren.