© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Vredescentra breiden uit

Ik kijk altijd uit naar februari, de maand van de verjaardag van Rotary, als een moment om onze geschiedenis te herdenken. Wat begon als een kleine bijeenkomst in een kantoor in Chicago, in 1905, veranderde al snel in een wereldwijde beweging – waarvan jij en ik deel uitmaken.

Februari is ook de maand van vredesopbouw en conflictpreventie, waarin we een kerntaak van Rotary centraal stellen: het streven naar wereldwijde vrede en begrip. Via onze Global en District Grants is de Rotary Foundation een drijvende kracht voor vrede – net als allen die deze fondsen voor projecten gebruikt. Een toelage die alfabetisering bevordert kan leiden tot meer begrip en economische zekerheid. Dit legt de basis voor vrede. Als gemeenschappen niet vechten om schaarse watervoorraden, omdat ze een werkend toevoersysteem hebben, kunnen ze in plaats daarvan aan onderwijs doen. Het bevorderen van vrede is verweven in alles wat Rotary doet.

Met de oprichting van de Rotary Vredescentra in 1999 begonnen we aan een gedurfd nieuw hoofdstuk in dit verhaal. 20 jaar geleden studeerden de eerste Peace Fellows af. Het innovatieve studieprogramma blijft een gedegen academisch begrip van de wortels van conflicten samenvoegen met praktische tactieken om oplossingen te vinden.

Tijdens de coronapandemie waren de Vredescentra in staat om zich aan te passen, waardoor het programma zo min mogelijk werd verstoord. Nu hervatten de studenten van onze zeven centra hun normale activiteiten. Dit geldt ook voor jonge vredesbursalen aan ons nieuwste centrum aan de Makerere University in Kampala, Oeganda. Zij zullen hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in een regio die bij uitstek behoefte heeft aan vreedzame oplossingen.

Het programma blijft trouwens groeien. We bekijken mogelijke locaties in het Midden-Oosten of Noord-Afrika om ons achtste centrum te vestigen, met de bedoeling het al in 2024 te lanceren. Zo leggen we de basis voor een volgende generatie Peace Fellows die zich ginds met vredesopbouw zullen bezighouden. En daar laten we het niet bij: ons doel is om tegen 2030 ook een Rotary Vredescentrum te openen in Latijns-Amerika.

In de afgelopen 117 jaar is Rotary uitgegroeid tot een wereldwijde positieve factor, en we trachten vrede en begrip te bevorderen met al onze inspanningen. De blijvende kracht van Rotary, de Foundation en onze decennialange inzet voor vrede zijn het waard om te vieren, te ondersteunen en in stand te houden voor de generaties die na ons komen.

John Germ
Voorzitter van de Board of Trustees van de Foundation