© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Corona treft jongerenprogramma’s Rotary hard

Corona en jongeren - een ongelukkige combinatie. Dat weten we inmiddels. Een jaar pandemie leerde dat de beperkingen van COVID-19 voor jongeren soms grote gevolgen kunnen hebben. Dat gold ook voor de Rotary-uitwisselingsprogramma’s: die werden in 2020 hard getroffen door COVID-19.

Toen scholen werden gesloten en sociale activiteiten fors werden beperkt, verloor het verblijf van de buitenlandse jongeren veel van zijn waarde. Ook liepen uitwisselingsstudenten het risico besmet te worden. Goede raad was duur en daarom besloot het MDJC-bestuur (Multi District Jeugd Commissie), waar de programma’s voor korte en lange jeugduitwisselingen van Rotary zijn ondergebracht, om alle buitenlandse uitwisselingsjongeren terug te sturen. “Voor de Nederlandse jongeren in het buitenland konden wij de situatie slecht beoordelen. De beslissing daarover moest in die districten worden genomen. Een moeilijke situatie voor iedereen,” zegt voorzitter MDJC-voorzitter Fred Dijkers.

Discussie

Het besluit tot terugsturen leverde veel discussie op met (gast)ouders. Sommige buitenlandse ouders van jongeren en een aantal gastouders waren het er niet mee eens. Sommigen overwogen zelfs daarover een klacht in te dienen. Nadat Rotary International besloot dat alle uitwisselingen moesten stoppen, waren de discussies snel voorbij. Toch duurde het nog enkele maanden voor het laatste kind veilig naar huis kon.

Afgeblazen 

Alle maatregelen hebben ertoe geleid dat de lichting exchangestudenten van de zomer 2020 niet is vertrokken. Geen exchange jaar dus. Ook alle kortere uitwisselingen (family-to-family, zomerkampen en NGSE) gingen niet door. Of dat dit jaar wel weer gaat lukken is de vraag, want Rotary International heeft alle uitwisselingsprogramma’s tot eind juni afgeblazen. 

Actief

Voor de MDJC gaat het werk echter gewoon door. Secretaris Clasine Scheepers vertelt: “We zijn volop actief met de voorbereidingen, selectie en training van jongeren op hun mogelijke exchangejaar.” Het MDJC-bestuur grijpt het moment aan om de inrichting van de eigen organisatie onder de loep te nemen. De reglementen worden tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast, zodat ze beter aansluiten op de huidige tijd. Dat geldt ook voor de verschillende functies binnen de organisatie. Daarnaast stapt de MDJC over op een ander administratiesysteem, speciaal voor jeugduitwisselingen dat binnen Rotary al door veel andere districten wordt gebruikt. De MDJC verwacht dit alles komende zomer af te ronden en is dan startklaar voor nieuwe uitwisselingen. 

Op 19 maart kregen we het bericht uit Evanston dat alle Rotary uitwisselingen voor Rotary jaar 2021-2022 zijn geannuleerd, dit om de veiligheid van de studenten zelf, maar natuurlijk ook de betrokken Rotary clubs en alle vrijwilligers.

Rotary jeugdprogramma’s

Vlielandkamp
Achtdaagse vakantie op Vlieland voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar die niet met vakantie kunnen wegens financiële nood of gezinsomstandigheden.

Interact
Clubs voor scholieren van 12 tot en met 18 jaar die zich inzetten voor maatschappelijke projecten en zo leren besturen en samenwerken.

Rotaract
Serviceclubs, vergelijkbaar met Rotary, voor young professionals (werkenden en studerenden) tussen 
18 en 35 jaar.

RYLA
Rotary-/Rotaract-activiteit voor jongeren tussen 18 en 26 jaar. Tijdens een intensief weekend (met in- en ontspanning) ontdekken en ontwikkelen ze hun leiderschapscapaciteiten.

Internationale jeugduitwisselingen
Voor álle Nederlandse jongeren tussen 15 en 21 jaar (duur: enkele weken tot een heel jaar). MDJC helpt ook jongeren tot 30 jaar bij buitenlandse stages. 

Meer informatie: secretary@rotaryyep.nl

Foto: Vrolijk uitzwaaiende studenten op een foto in 2019. In 2020 zat dat er niet in. Wie weet kan het later dit jaar wel weer.