© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary International geeft dikke voldoende aan Nederlandse Rotary Magazine

Vele landelijke Rotary-organisaties hebben toestemming van Rotary International om in hun eigen taal een ledenblad uit te geven. Dat moet dan wel voldoen aan de nodige voorschriften en minimumeisen van R.I. Waar geen nationale edities verschijnen, is een abonnement op de Internationale editie verplicht. 

Eind vorig jaar heeft R.I. de nationale edities eens tegen het licht gehouden en een enquête uitgeschreven onder de leden om hun mening te vernemen. Men was blij verrast met de grote response op de gestelde vragen die vanuit Nederland binnenkwamen. Ook de beoordeling vanuit International van ons Rotary Magazine leidde tot een compliment. 

Enkele belangwekkende uitkomsten:

 • “Hoeveel leest u in het blad?”
  Alles: 13,2%; minstens een paar artikelen: 70,2%. Van de niet-lezers geeft 56% tijdgebrek als reden aan.
 • “Hoeveel tijd trekt u er tweemaandelijks voor uit?”
  Minstens een half uur: 9,2%; 10 tot 30 minuten: 65%; tot 10 minuten: 25,5%.
 • “Ben u tevreden met uw abonnement op de Nederlandse editie?”
  Ja: 85%.
 • “Hoe relevant is het blad voor uw Rotary-beleving en uw persoonlijke leven?”
  Wat de eerste vraag betreft: 69%; “voor het persoonlijke leven” scoorde onder de Nederlandse ondervraagden 51%.
 • “Geeft het magazine u meer inzicht in Rotary?”
  Ja: 76,5%.
 • “Versterkt het blad uw band met Rotary?”
  Ja: 81%
 • “Leest u boeken en tijdschriften in printvorm of electronisch?”
  Op papier: 81%, electronisch: 19%.

Inhoud, fotografie en opmaak van het Nederlandse Rotary Magazine krijgen hoge cijfers. De weinige kritische opmerkingen slaan op het feit dat er te veel oudere Rotarians in het blad aan bod komen, dat er wel wat meer lifestyle in zou mogen waarin men zichzelf herkent en dat sommige artikelen wel wat langer mogen. En vaker de vraag laten beantwoorden: wat betekent Rotary voor je persoonlijke leven.